Allmänning

Vad raknas som avgangsvederlag?

Vad räknas som avgångsvederlag?

A-kassan och Skatteverket räknar avgångsvederlag som lön A-kassan betraktar avgångsvederlag som lön, vilket innebär att A-kassan, utifrån din månadslön räknar ut hur många månader som avgångsvederlaget ersätter den tid du går utan lön. Först därefter betalar A-kassan ut arbetslöshetsersättning.

Hur mycket får du i sjukpenning och sjuklön?

Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 804 kronor per dag. Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön.

Kan du ansöka om sjukpenning på mina sidor?

Ansök på Mina sidor. När du sjukanmält dig kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning. Ansök om sjukpenning (inloggning) 3. Skicka in läkarintyg. Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada.

Hur mycket får du i din sjukpenninggrundande inkomst?

Första året du är sjuk får du knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst i sjukpenning. Om du är sjukskriven längre än ett år sänks din sjukpenning till knappt 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Men om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att behålla samma nivå som tidigare.

Beräkning av tid med avgångsvederlag

  • Att avgångsvederlaget delas med den senaste avtalade månadslönen.
  • Att avgångsvederlaget delas med den genomsnittliga månadslönen under den 12-månadersperiod som föregår anställningens upphörande.

Hur redovisas avgångsvederlag?

Kostnader för avgångsvederlag till kollektivanställda arbetare klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 70. Kostnader för avgångsvederlag till företagsledare, tjänstemän och anställda styrelsemedlemmar klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 72.

Share this post