Allmänning

Vad ska man ha for betyg for att bli psykolog?

Vad ska man ha för betyg för att bli psykolog?

Utbildning till psykolog i Sverige är en högskoleutbildning på fem år och en efterföljande praktisk tjänstgöring (PTP) på ett år under handledning av legitimerad psykolog. Därefter kan en ansökan om legitimation göras.

Vad kan man jobba med om man läser psykologi?

Yrken som kan sägas likna psykolog skulle kunna vara socionom, behandlingspedagog, kurator, samtalsterapeut, personalvetare eller specialistsjuksköterska eller undersköterska inom psykiatri . Du kan också göra sökningar här och se vad du hittar: https://allastudier.se/.

Vilka kurser läser man på psykologprogrammet?

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen….Utbildningens innehåll

 • Biologisk psykologi.
 • Neuro- och kognitionspsykologi.
 • Utvecklingspsykologi.
 • Socialpsykologi.
 • Klinisk psykologi.
 • Grupp- och organisationspsykologi.

Kan man läsa till psykolog på distans?

I dagsläget erbjuder inga universitet eller högskolor i Sverige psykologprogrammet på distans. Däremot erbjuder flera lärosäten kurser i psykologi på distans, bland andra: Allmän psykologi vid Högskolan i Gävle. Psykologi vid Lunds universitet.

Hur mycket tjänar en psykolog i månaden?

Även om medellönen nu börjar närma sig 41 000 kronor i månaden så är löneläget fort- farande lågt i förhållande till de höga krav som arbetet ställer. Medellönen anger genomsnitts- lönen, det vill säga den totala lönesumman i gruppen delad på samtliga individer.

Är psykolog ett bra yrke?

Många patienter kräver att få träffa en psykolog, en trend som håller i sig, och allt fler yrkesgrupper efterfrågar samarbete med psykologer i olika verksamheter. Politiker talar alltmer om den psykiska ohälsan som en prioriterad fråga. Utvecklingen tyder på en fortsatt stor efterfrågan på psykologer.

Hur ser en arbetsdag ut för en psykolog?

En typisk arbetsdag – De kommer in i rummet och sitter där mellan 30 minuter till en och en halv timme, och så går vi igenom vad som hänt sedan senast och diskuterar utmaningar som de stått inför och sådant. Däremellan skriver man in allt i journaler, bokar tider och håller koll på alla patienter.

Hur svårt är det att komma in på psykologprogrammet?

Hur svårt är det att komma in på psykologprogrammet? Kort kan en ändå säga att det är svårt att komma in på programmet. Det kräver höga betyg eller högt resultat på högskoleprovet.

I vilka städer kan man läsa till psykolog?

Psykologutbildning finns just nu på elva högskolor/universitet i Sverige:

 • Göteborgs universitet.
 • Karlstads universitet.
 • Karolinska Institutet, Solna.
 • Linköpings universitet.
 • Linnéuniversitetet, Växjö
 • Lunds universitet.
 • Mittuniversitetet, Östersund.
 • Stockholms universitet.

Är det svårt att ta sig in på psykologprogrammet?

Hur svårt är det att komma in på psykologprogrammet? Kort kan en ändå säga att det är svårt att komma in på programmet. Det kräver höga betyg eller högt resultat på högskoleprovet. Gå in på uhr.se/statistik för att se aktuella siffror för antagningen.

För en Psykolog är den genomsnittliga månadslönen 42 200 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 41 700 kr och inom den privata sektorn 43 500 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 100 kr (2,68%) från 2019 till 2020.

Vill söka till psykolog men har för dåliga betyg?

Du kan också söka till folkhögskolornas allmänna kurser; detta samtidigt som du gör högskoleprovet och försöker läsa upp dina betyg från gymnasiet. På en folkhögskolans allmän kurs kan man på ett år – som snabbast – få Omdöme om Grundläggande behörighet; med omdöme från en folkhögskola söker man i BF-urvalsgruppen.

Hur många år tar det att bli psykolog?

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog.

Borde jag bli psykolog?

Hurudan person ska man då vara för att passa som psykolog? Om folk tycker om att öppna upp sig för dig är det förstås ett bra tecken. – Du ska söka dig till yrket om du tycker om människor och märker att du har lätt för empati, alltså lätt för att sätta dig in i andra människors situation.

Vilken typ av psykolog tjänar mest?

Vilken inkomst har en psykolog i olika sektorer?

Sektor Medellön
Kommunalanställd 44 700 kronor
Landstingsanställning 40 600 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 43 500 kronor

Hur blir jag psykolog med dåliga betyg?

Dina grundskolebetyg spelar ingen roll för om du kommer in på psykologprogrammet eller inte utan det är dina slutbetyg från gymnasiet som du söker med. För att bli behörig till psykologutbildningen på universitet/högskola krävs det grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Share this post