Allmänning

Vad ska man prioritera om brandlarmet gar?

Vad ska man prioritera om brandlarmet går?

Det ska du göra om det börjar brinna: Rädda först de som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas.

Hur ska man agera om brand uppstått?

Rädda – Varna – Larma – Släck Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt. Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden.

Hur agerar man vid brand på äldreboende?

Rädda – Varna – Larma – Släck Om det skulle börja brinna är det lätt att få panik. Rädda – Varna – Larma – Släck är en grundregel om olyckan skulle vara framme. Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständig-heterna hur du ska handla i varje enskilt fall.

Var ska man sikta med brandsläckare?

Så använder du en brandsläckare Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta innan du trycker in handtaget. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna. Gå nära branden och huka dig ner.

Vad ska man göra om man känner brandlukt?

Om du snabbt vill ha hjälp från polis, brandmän eller sjukvårdspersonal ringer man 112 till SOS Alarm. Då kan de skicka iväg exempelvis ambulanser och brandbilar. Men det är alltså onödigt att ringa dit om du bara känner brandlukt, men inte ser var elden är.

Vad gör man om det brinner på ett äldreboende?

Börjar det brinna mitt i natten kan de boende rullas ned på madrassen och sedan släpas ut på altanen. Man behöver verkligen analysera brandskyddet på den här nivån och de boende måste också förberedas på hur det går till i ett skarpt läge.

Vad bör man först göra vid brand?

Vad ska du göra om det börjar brinna?

  1. Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker.
  2. Varna alla som hotas av branden.
  3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte!
  4. Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv.

Share this post