Allmänning

Vad star AIF for?

Vad står AIF för?

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av FI, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad utländsk EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap.

Vad kännetecknar en alternativ investeringsfond AIF )?

Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy.

Hur välja aktiefonder?

Att tänka på

  1. Sprid dina risker.
  2. Förstå varför du investerar i en fond och vad du får för typ av värdepapper i fonden.
  3. Tänk på vilken risk du är villig att ta med dina pengar som du investerar.
  4. Jämför olika fonders avgifter och avkastning innan du investerar dina pengar.
  5. Läs alltid faktabladet innan du investerar i en fond.

Vad krävs för att starta en fond?

Börja fondspara – kom igång med 3 steg! Det behövs ett konto som fonderna ska ligga på. Många väljer att öppna ett Investeringssparkonto, ISK*. Du betalar då en låg, årlig skatt istället för att betala skatt när fonderna säljs. Det går också att spara på ett fondkonto eller i en kapitalförsäkring.

Kan du köpa och sälja börshandlade fonder flera gånger under en och samma handelsdag?

Det speciella med en ETF är att fonden ges en notering på Stockholmsbörsen. Därigenom går det att handla fonden som en aktie. Det går alltså att köpa och sälja den flera gånger per dag för den som vill.

Hur ska en fondportfölj se ut?

Hur mycket ska man investera i varje fond? Enligt våra sparanalytiker kan man försöka tänka i en pyramid, med en bas av globalfonder på 50 procent av portföljen, sedan 25 procent med Sverigefonder, 10 – 15 procent med tillväxtfonder och till sist 5 – 10 procent med branschfonder.

Är det läge att köpa fonder?

Ofta är intresset för sparande högre när börsen gått bra och mindre när börsen gått dåligt. En del lockas av att köpa när det gått bra men säljer av rädsla när man förlorat en del. Trots att börsen har gått upp under en längre tid kommer det att komma en dag när den vänder nedåt.

Hur man tjänar pengar på fonder?

När ditt sparande växer, genom ränta eller avkastning så tjänar du pengar både på ditt ursprungliga sparbelopp och på ökningen. Exempel: Om du sparar 10 000 kr och avkastningen är 10 %, då ökar kapitalet med 1000 kr. Om avkastningen är 10 % även nästa år, då ökar kapitalet med 1100 kr.

Share this post