Allmänning

Vad tjanar en handlaggare pa Transportstyrelsen?

Vad tjänar en handläggare på Transportstyrelsen?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för handläggare, utredare, offentlig förvaltning….Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2017 37 100 kronor 40 200 kronor
2018 38 600 kronor 41 400 kronor
2019 39 100 kronor 42 000 kronor

Hur mycket lön får en handläggare?

Medianlönen för en handläggare är 31 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad tjänar en utredare på Skolinspektionen?

Visa lön per region Den högsta lönen, som skolinspektör, ligger på 44 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 44 600 kr.

Vad tjänar man på Transportstyrelsen?

Trafikverket i topp

Myndighet Generaldirektör Månadslön
Pensionsmyndigheten Daniel Barr 129 300 kr
Transportstyrelsen Jonas Bjelfvenstam 126 800 kr
Uppsala universitet Anders Hagfeldt 126 000 kr
Linköpings universitet Jan-Ingvar Jönsson 125 000 kr

Hur mycket tjänar en handläggare på Försäkringskassan?

Medellönen för en handläggare ligger på ca 27 000 kr – och för en utredare på nära 32 000 kr.

Vad granskar Skolinspektionen?

Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.

Hur mycket tjänar en samordnare?

Medianlönen för en samordnare är 35 869 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Hur mycket tjänar en kommunalarbetare?

Män tjänar något mer än kvinnor i privat sektor, där grundtimlönen är 143,80 kr för kvinnor jämfört med 145,30 kr för män. Grundmånadslönen i privat sektor är 24 200 kr för kvinnor och 24 400 kr för män. I kommunal sektor har kvinnor tvärtom en högre månadslön på 24 900 jämfört med männens 23 900 kr.

Hur mycket tjänar en beslutsfattare på Migrationsverket?

Lön – så mycket tjänar en utredare. 28/04/2021 (uppdaterad 10/11/2021) – En utredare inom staten tjänar i medianlön 40 300 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Utredarens roll är framför allt att utreda, bedöma och besluta om fall som inkommer till verksamheten.

Share this post