Allmänning

Varfor flyttar man industrier fran Sverige?

Varför flyttar man industrier från Sverige?

Offshoring Lönekostnader är den främsta anledningen att flytta ut produktion ur Sverige till andra länder. Men det kan också vara så enkelt att ”andra gör det”, berättar Per Hilletofth, professor vid Tekniska Högskolan i Jönköping som forskar om produktionsflyttningar.

Vilka ekonomier finns det?

Ett ekonomiskt system kan beskrivas som nätverket av regler och institutioner som samordnar resurserna i en organisation eller liknande. Några ekonomiska system är kapitalism, merkantilism, marknadsekonomi, blandekonomi, planekonomi och resursbaserad ekonomi.

Vilka länder är lågkostnadsländer?

Bland lågkostnadsländerna är Kina den vanligaste desti- nationen. Ungefär vart sjätte varsel beror på en flytt dit. Andra vik- tiga lågkostnadsdestinationer finns bland närliggande europeiska länder såsom Polen och de baltiska länderna.

Vilka konsekvenser får landet som industrierna flyttar från?

Företag som utlokaliserar kärnverksamhet förväntas minska sysselsättningen med 18,3 procent mer jämfört med företag som inte genomför någon utlokalisering. Neddragningen kan ses som en direkt konsekvens av att man flyttar produktion utanför landets gränser.

Varför flyttar företag sina industrier utomlands?

Anledningen till att bolag flyttar tjänster utomlands kan variera, men oftast är huvudskälet att kapa kostnader. Man vill, av konkurrensskäl, få motsvarande tjänst i ett annat land till ett lägre pris.

Vad är ett lågkostnadsland?

Ett företag flyttar oftast produktionen till ett lågkostnadsland för att kunna sänka sina produktionskostnader och därmed kunna öka sin konkurrenskraft. I och med att det blir billigare att producera kommer företagets vinst att tillta.

Vad händer om svenska företag flyttar utomlands?

Miljöarbetet riskerar att hamna i skymundan när företag flyttar produktionen utomlands. Svenskt näringsliv räknar med att ungefär 100 000 arbetstillfällen flyttas från Sverige varje år. Omräknat i producerande företag så innebär det en betydande verksamhet med stor miljöpåverkan.

Share this post