Allmänning

Varfor vill du jobba pa Skatteverket?

Varför vill du jobba på Skatteverket?

Vi på Skatteverket bidrar till att göra det samhället möjligt. Vi gör det genom att säkerställa finansieringen av det offentliga. Av vägar och vård, skolor och kollektivtrafik. Vi gör det genom att folkbokföra, som grund för ett väl fungerande samhälle.

Varför Skatteverket?

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregistret och fastighetstaxering, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige. Vi utreder också skattebrott.

Är Skatteverket en bra arbetsgivare?

I den årliga rankningen där unga yrkesverksamma akademiker rankar potentiella arbetsgivare stiger Skatteverket från en 68:e till en 15:e plats. När 24 000 unga ekonomer, ingenjörer och IT-konsulter rangordnar potentiella arbetsgivare så hamnar inte särskilt överraskande Google, Ikea och Spotify i toppen.

Hur är det att jobba på länsstyrelsen?

Recensioner från anställda på Länsstyrelsen Modernt inredd arbetsplats med en trevlig fysisk arbetsmiljö. Den sociala arbetsmiljön var däremot bristande och med ett dåligt ledarskap. Chefen valde alltid att hellre soppa problem under mattan med dåliga bortförklaringar istället för att ta tag i det.

Vad gör dig intresserad av det här jobbet Skatteverket?

”Jag tycker att jag ständigt utvecklas i det dagliga arbetet på Skatteverket. Då jag reviderar olika företag är oftast mötet med företagen i sig utvecklande. Men jag tycker också att det är mycket utvecklande att jobba med olika kollegor, då jag får ta del av deras erfarenheter och arbetsmetoder.”

Bra arbetsgivare Bra och trygg arbetsgivare med bra förmåner för den anställde. Dock begränsade utvecklingsmöjligheter inom mitt arbetsområde (folkbokföring).

Vad kan man jobba med på länsstyrelsen?

Jag arbetar med olika projekt inom miljö, vatten och natur som till exempel kan handla om att ta fram utbildningar eller stöd till handläggare. Det kommer till nytta både hos länsstyrelserna runt om i Sverige och för andra som arbetar med miljöfrågor inom kommuner och näringslivet.

Är länsstyrelsen en statlig myndighet?

Varje länsstyrelse är en självständig statlig myndighet inom sitt respektive län (21 st) med landshövding som chef. Länsstyrelserna är direkt underställda regeringen. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Hur är det att jobba hos oss?

Att ha kul på jobbet kan helt enkelt inte missas. Hos oss ägnar vi oss förutom hårt arbete också åt konferensresor, tävlingar, resor utomlands, gemensamma frukostar, sommarfest – allt för att sätta guldkant på tillvaron.

Vad krävs för att jobba på Skatteverket?

Utbildning. Det är fördelaktigt att ha utbildning i ekonomi eller juridik och erfarenhet av utredningsarbete. Bra grundläggande gymnasieutbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Vad är skatten på arbete?

Ingen skatt om du tjänar under 20 431 kronor Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2022 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 20 431 kronor. Om du vet att du kommer att tjäna under 20 431 kronor ska du fylla i blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Måste arbetsgivare betala skatt?

Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivaren är skyldig att dra av preliminär skatt på lön som betalats ut till anställda enligt 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen, samt att betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 § socialavgiftslagen.

Vad kan man jobba med på Skatteverket?

Utredare på Skatteverket kan ha arbetstiteln Skattehandläggare och kan t. ex ha som sin huvudsakliga arbetsuppgift att undersöka och kartlägga den faktiska bosättningsplatsen för invånare som har anmält att de har flyttat utomlands.

Vem ansvarar för att rätt skatt dras?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst.

Varför stämmer inte Skattetabellen?

Det som framför allt skapar förvirring är att din skattetabell inte är det samma som procentsatsen du betalar i slutändan. Skattesystemet är progressivt på så sätt att grundavdrag och jobbskattavdrag är stora vid låga inkomster, för att sedan avta vid högre inkomster.

Hur mycket tjänar man på Skatteverket?

32 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Share this post