Allmänning

Vem ar skyldig att tillhandahalla den skyddsutrustning som arbetet kraver?

Vem är skyldig att tillhandahålla den skyddsutrustning som arbetet kräver?

Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

Vem ska stå för skyddsskor?

Är det okej? Nej, skyddsskor och annan skyddsutrustning ska arbetsgivaren stå för, enligt Arbetsmiljölagen. Du kan dock inte kräva till exempel egna skor, varm jacka eller termobyxor, utan det kan vara flera som får dela på lånekläder.

Måste man använda skyddsskor?

Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsskor, liksom annan personlig skyddsutrustning, efter arbetsgivarens anvisning. FÖTTERNA ÄR HUVUDSAKEN! Skor som används inom bygg- och anläggningsbranschen ska tillhöra kategorierna skyddsskor eller lätta skyddsskor, vilka är försedda med skyddståhätta.

Vem betalar för arbetsskor?

Finns det risk att du trampar på vassa, spetsiga föremål eller får tunga föremål på fötterna eller finns det kemiska risker, risk för halka, hetta eller kyla? Du ska bära skyddsskor och din arbetsgivare ska tillhandahålla dem, utan kostnader för dig.

Måste man ha arbetsskor?

Nej, skyddsskor och annan skyddsutrustning ska arbetsgivaren stå för, enligt Arbetsmiljölagen. Du kan dock inte kräva till exempel egna skor, varm jacka eller termobyxor, utan det kan vara flera som får dela på lånekläder.

Hur ofta ska man få nya arbetsskor?

Räkna med att sulan håller i dryga 6 månader. Tänk också på att när man byter ut sulan i skyddsskorna eller andra förändringar i skyddsskor som påverkar skyddsfunktionen gäller inte nödvändigtvis tillverkarens CE-märkning längre.

Vad ingår i din personliga skyddsutrustning?

Din personliga skyddsutrustning.

  • Personlig skyddsutrustning ska normalt bara behöva användas när betryggande skydd mot ohälsa och olycks- fall inte kan ordnas på annat sätt.
  • Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning, skötsel och förvaring av din personliga skyddsutrustning.
  • Huvudskydd.
  • Ögonskydd.
  • Hörselskydd.
  • Share this post