Allmänning

Vem har gjort webbsidan 1177?

Vem har gjort webbsidan 1177?

1177 Vårdguiden[redigera | redigera wikitext] 1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård. Webbplatsen drivs av Inera AB, ett företag som gemensamt ägs av SKR, företag, regioner och kommuner.

Varför är 1177 pålitligt?

Innehållet på 1177.se är faktagranskat i flera led och produceras i samarbete med sakkunniga som är verksamma ute i vården. Därför är 1177.se en tillförlitlig och bra källa till kunskap när det gäller frågor som rör vård, hälsa och sjukdom. Använd gärna 1177.se när du skriver medicinska artiklar.

Vad är nationella redaktionen?

Den nationella redaktionen för 1177.se skriver innehållet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare. Redaktörerna ansvarar också för att texterna ses över regelbundet för att de ska vara aktuella. Regionala tillägg i texter och tjänster ansvarar de regionala redaktionerna för.

Vem ansvarar för Vårdguiden?

Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner och ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt, Journalen och SITHS.

Är Vårdguiden pålitlig?

1177 Vårdguiden har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet. Den nationella redaktionen för 1177.se skriver innehållet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare. Redaktörerna ansvarar också för att texterna ses över regelbundet för att de ska vara aktuella.

Är 177 trovärdig?

Allt nationellt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården och myndigheter. 1177 Vårdguiden har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet.

Hur skickar man meddelande på 1177?

Skicka meddelande eller fråga till patienter För att börja starta en konversation behöver ni komma till rätt sektion i personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster. 2. För att kunna hämta fram mallarna behöver du först klicka på den blå knappen ”Skicka ärende”.

Är 1177 statligt?

Vårdguiden 1177 drivs och ägs av Inera, ett bolag som i sin tur ägs av Sveriges Kommuner och regioner.

Share this post