Allmänning

Vem kan fa delpension?

Vem kan få delpension?

Det är en möjlighet att jobba mindre mellan 61 och 65 års ålder. Det är arbetsgivaren som avgör om du får det. Delpension kan du få om du är född före 1988 (och alltså tillhör Avdelning 2). Delpension är en möjlighet att gå ner i arbetstid men ändå ha nästan full lön.

Kan du gå ner i arbetstid samtidigt som du börjar ta ut din pension?

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att bara ta ut en sorts pension, till exempel bara premiepension eller bara privat sparande. Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att du tar ut pensionen.

Har du arbetat 80 procent deltid efter 65 års ålder?

Du arbetar 80 procent. Arbeta deltid efter 65 års ålder. Om du fortsätter att arbeta efter 65 års ålder betalar din arbetsgivare inte in några pengar till din tjänstepension. Det har alltså ingen betydelse för tjänstepensionen om du jobbar heltid eller deltid efter att du har fyllt 65 år.

Kan du gå ner i arbetstid genom delpension?

När du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent. Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension även om du har en delpension som betalas ut.

Varför tar du ut allmän pension samtidigt?

Arbetar du och tar ut pension samtidigt får du lägre eller ingen a-kassa. Tar du ut allmän pension påverkas alltid a-kassan. Tar du ut pension, även om det är en så liten del som en fjärdedel av premiepensionen, så har du inte rätt till full a-kassa. Dagpengen minskar med beloppet som du tar ut i pension.

Hur ansöker man om delpension?

Delpension kan tas ut tidigast fr. o.m. den månad en medarbetare fyller 61 år och längst t.o.m. månaden före den månad medarbetaren fyller 65 år. Medarbetaren ska ha haft kollektivavtalsreglerad pensionsrätt, inte nödvändigtvis statlig, i minst 120 månader. Ledigheten ska inte användas för annat förvärvsarbete.

Share this post