Allmänning

Vem raknas som foretagare Fora?

Vem räknas som företagare Fora?

Bolagsform, ägarandel och familjerelation avgör om en person som är verksam i företaget ska räknas som företagare eller som anställd. Om personen inte räknas som företagare ska hen räknas som arbetare eller tjänsteman.

Vad är skillnaden att vara anställd som tjänsteman?

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund. Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Vad räknas som företagare?

En företagare är en person anställd av sig själv som enskild näringsidkare eller anställd i ett bolag som hon eller han äger. Många företagsledare är inte företagare utan anställda tjänstemän, utan det personliga ansvar som följer med företagande.

Vilka ska med på Fora?

Alla anställda ska rapporteras in – men hur beror på om de räknas som arbetare eller tjänstemän. Samtliga anställda arbetare oavsett ålder med personuppgifter. För anställda arbetare som är över 65 år ska det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagare för fortsatt intjänande till avtalspensionen SAF-LO.

Vad ska ingå i Fora rapporteringen?

Genom rapportering av slutliga löner får Fora uppgifter om företagets faktiskt utbetalda löner för föregående år och vilka anställda arbetare företaget har haft. De slutliga (faktiskt utbetalade) lönerna används till att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år.

Måste man vara med i Fora?

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar inom vissa verksamheter, som exempelvis inom vissa delar av byggbranschen.

Vad ska rapporteras in till Fora?

Share this post