Allmänning

Vilka ar de fyra grundprinciperna vid behandling av typ 1 diabetes?

Vilka är de fyra grundprinciperna vid behandling av typ 1 diabetes?

Personer med typ 1-diabetses behandlas idag med flerdosbehandling man tar måltidsinsulin, (direktverkandeverkande insulin) till måltiderna och ett Basinsulin (långverkande eller medellångverkande insulin) en till två gånger per dygn.

Vilket är farligast diabetes 1 eller 2?

Gemensamt för både typ 1-diabetes (även kallat diabetes typ 1, diabetes 1 eller förr barndiabetes) och typ 2-diabetes (även kallat diabetes typ 2, diabetes 2 eller förr åldersdiabetes) är att det blir för mycket socker i blodsockret (blodsockret är för högt), vilket är mycket skadligt för kroppen på lång sikt.

Vilken medicin är bäst mot diabetes?

Metformin fortfarande förstahandsval, men därefter rekommenderas att behandlingen individualiseras. Risken för hjärt–kärlsjukdom är fördubblad vid typ 2-diabetes, med relativt högre risk hos yngre.

Hur ska man äta vid diabetes typ 1?

Det finns också stöd för att vissa livsmedelsgrupper och drycker kan vara bra vid diabetes. Dessa är grönsaker, baljväxter, fisk, fullkorn, frukt, nötter och jordnötter. Det kan räcka med att äta mer av dessa saker och samtidigt minska på andra mindre lämpliga livsmedel.

Vilka är de fyra hörnstenarna i diabetesbehandling?

Hörnstenar i behandlingen Ät fettsnål och fiberrik kost som innehåller mycket litet socker och motionera. Det hjälper dig att hålla normalvikt och har en positiv effekt på blodsocker, blodtryck och blodfetter. Minskat saltintag medverkar också till att sänka blodtrycket.

När du mäter blodsocker ska den du vårdar ha rena torra och varma fingrar?

Blodprovet ska tas på ren hud, vanligen från fingret. Tvätta händerna i ljummet vatten för att rengöra och värma upp provstället. Extra viktigt är det att tvätta händerna om du har hanterat feta eller söta maträtter, exempelvis frukt. Observera att man inte får använda desinficeringsmedel före ett blodsockerprov.

Vilken diabetes är svårast?

Cirka fyra procent av befolkningen har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar ju äldre du blir. Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes.

Kan man dö av diabetes typ 2?

Det är framför allt hjärtinfarkt och stroke som ökar risken att dö för tidigt vid typ 2-diabetes. I benen kan åderförfettning leda till fönstertittarsjuka. Allvarlig åderförkalkning i benen kan leda till kallbrand.

Vad kan ersätta metformin?

Sulfonureider. Benämns också Su- preparat. Ges när metformin inte är lämpligt eller om man inte tål metformin eller är normalviktig. Medicinen stimulerar till egen insulinfrisättningen i bukspottkörteln.

Vad finns det för olika mediciner mot diabetes?

Läkemedel vid högt blodsockervärde

  • Metformin. Metformin ökar cellernas känslighet för insulin.
  • Inkretiner. Det finns två olika typer av läkemedel som ingår i gruppen inkretiner, GLP-1-analoger och DPP4-hämmare.
  • Hämmare av SGLT2.
  • Sulfonureider.
  • Glitinider.
  • Glitazoner.
  • Alfa-glukosidashämmare.
  • Insulin.

Varför är kvällsmålet viktigt för diabetes?

En spridning av 5-6 måltider över dagen som resulterar i en natt- fasta på 11 timmar eller mindre medför ett jämnare blodsocker och rekommenderas också vid diabetes. Söta drycker höjer dock blodsockret snabbt och bör därför ej serveras som enskilt mel- lanmål för diabetiker.

Vad ska diabetiker undvika?

Var försiktig med socker, salt och alkohol. Det viktigaste är att äta och dricka mindre eller inget av sötade drycker, godis, bakverk och snacks. Även salt och alkohol är det bra att vara försiktig med.

Vad är det för skillnad på typ 1 och typ 2 diabetes?

Vid typ 1-diabetes måste personen få insulin via injektioner i kroppen med hjälp av en spruta eller insulinpump. Insulin är ett livsviktigt hormon och kan endast ges via injektioner. Vid typ 2-diabetes är grunden alltid att se över och förändra levnadsvanor, ofta med tillägg av något läkemedel.

Vilken behandling ges vid diabetes typ 1?

Alla patienter med typ 1 diabetes ska behandlas med insulin från diagnos. En tid efter insatt insulinbehandling uppstår ofta ett minskat insulinbehov under en viss tid, den s k smekmånadsperioden eller remissionsfasen, då insulindosen måste sänkas.

Vilka får typ 1 diabetes?

Dock så har 90% av de som insjuknar ingen nära släkting med sjukdomen. Det innebär att vem som helst kan få typ 1-diabetes och oftast drabbas barn och ungdomar. Symptomen är ofta tydliga och om dessa upptäcks är det viktigt att snabbt uppsöka läkare.

Share this post