Allmänning

Vilka viktiga funktioner har DNA?

Vilka viktiga funktioner hår DNA?

DNA är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen eller arvsmassan i samtliga av världens kända organismer. DNA, eller dioxyribosnukleinsyra, bär på varje individs arvsanlag. Det betyder att varje individs DNA bestämmer hur hen kommer att se ut och hur hen kommer att kunna anpassas till omgivningen.

Vad är skillnaden mellan en mutation i en kroppsdel och i en Könscell?

Hos arter med sexuell reproduktion måste mutationen finnas i en könscell för att kunna föras vidare till nästa generation. När mutationer uppkommer i somatiska celler, ärvs de visserligen vidare till andra celler vid celldelningen, men stannar i individen. Det kallas för somatiska mutationer.

Vad är fördelen med att vi är olika och inte är identiska kopior av varandra?

Till skillnad från kroppscellerna har alla könsceller olika uppsättningar av gener. Det är därför syskon inte är identiskt lika trots att de alla har fått hälften av generna från mamman och hälften av pappan.

Vilka funktioner har DNA-molekylen?

DNA är grunden för allt liv på jorden och finns i varje levande väsen. DNA:s funktion är att lagra all genetisk information som en organism behöver för att utvecklas, fungera och kunna föröka sig. I huvudsak är det biologiska instruktionsmanualen som finns i alla dina celler.

Vilka är de två huvudsakliga uppgifterna för DNA-molekylen?

Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner.

Är alla mutationer ärftliga?

Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer, det vill säga genetiska förändringar. En del genetiska sjukdomar är hundra procent ärftliga och beror bara på mutationer. Andra är inte ärftliga och orsakas av mutationer som uppstått under livets gång.

Kan mutationer vara positiva?

Mutationer som orsakar ändringar i proteinsekvenser kan vara skadliga för en organism men då och då kan effekterna vara positiva i den givna miljön.

Hur kommer det sig att olika individer av exempelvis människan inte är exakt lika varandra?

Det går att föra in en gen från en människa i ex. en bakterie och få denna att tillverka det mänskliga proteinet. Det skulle inte fungera om bakterierna hade haft en annan genetisk kod än vi människor. Att den genetiska koden är samma för alla organismer pekar starkt mot att allt levande har ett gemensamt ursprung.

Var finns arvsmassan och vad består den av?

Arvsmassan, DNA, finns i cellens kärna. DNA består av tunna trådar. När cellen ska delas rullar trådarna ihop sig till kromosomer. En cell innehåller oftast 23 par kromosomer, alltså totalt 46 stycken.

Share this post