Blogga

Ar det skatt pa solenergi?

Är det skatt på solenergi?

Solel från anläggningar som är på 500 kW eller mer, är skattepliktiga med full energiskatt. Solel från anläggningar som i sig är mindre än 500 kW – men där ägaren sammanlagt äger mer än 500 kW solceller i olika anläggningar – är skattepliktiga med reducerad energiskatt.

Är solceller avdragsgillt?

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Avdraget är på 15% och gäller på arbets- och materialkostnaden, alternativt 14,55% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. Maxbeloppet för avdraget är 50 000 kr per person och år.

Hur mycket solel får man sälja?

Skatt på intäkter av solel Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

När betalas Solcellsstödet ut?

Regeringen har beslutat att tillföra ytterligare 260 miljoner kronor till det tidigare solcellsstödet. Stödet ska tillfalla de privatpersoner som ansökt hos Länsstyrelsen före 7 juli 2020 och som påbörjat installationen senast 31 december 2020 och i övrigt uppfyller villkoren för stödet.

Hur bokför man solceller?

Hela anskaffningsutgiften för solcellsanläggningen ska hänföras till näringsfastigheten. Solcellsanläggningen räknas i sin helhet till byggnadsinventarier.

Hur mycket får man för elen man säljer?

Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Om du har en solcellsanläggning som har en installerad toppeffekt på mindre än 500 kilowatt behöver du inte betala skatt på den el du producerar, varken för den el som du förbrukar själv eller den el som du matar in på elnätet.

Share this post