Blogga

Ar diskbrack arbetsskada?

Är diskbråck arbetsskada?

Diskbråck är en vanlig åkomma bland svenskarna, men Försäkringskassan har i åratal vägrat gå med på att den kan orsakas av ett slitsamt jobb. Nu ändras det genom en unik dom i Kammarrätten. En 45-årig man får sina problem klassade som arbetsskada och tilldöms livränta.

Vad gäller för att förebygga diskbråck?

För att förebygga diskbråck gäller det att ha en balans mellan rörelse och styrka i kroppen. Tränar du hårt men glömmer bort rörelseträningen kan du också få en felbelastning i kroppen, så du måste ha båda delarna.

Har man diskbråck kan en operation behövas?

I vissa fall när man har diskbråck kan en operation behövas. Ungefär tio procent av de som drabbas av åkomman blir inte av med sin smärta. Har man väldigt ont och blir begränsad i sitt liv på grund av det så kan man behöva diskutera med sin läkare om huruvida man behöver en läkare. De flesta som får en operation blir helt friska efteråt.

Vad beror på diskbråck?

Diskbråck beror på att en disk mellan ryggkotorna gått sönder och bildat ett bråck som buktar ut. Det går oftast över av sig själv. Läs mer på Doktor.se.

Kan du få diskbråck träning?

Diskbråck träning. Men ofta hjälper det med träning och motion. Att få ett träningsprogram genom en kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast kan vara en bra lösning. Då får du röra på dig och träna upp dina muskler. Dels kan detta hjälpa för att minska smärtan men också för att få tillbaka muskulatur och stärka lederna.

Är diskbråck ett olycksfall?

Ett diskbråck klassas inte som olycksfall då det många gånger saknas en yttre händelse. Det är mycket vanligt att man omfattas av en olycksfallsförsäkring. Människor i åldern 1-25 omfattas vanligtvis av en barnförsäkring som alltid innehåller skydd vid olycksfall.

Vad räknas inte som olycksfall?

Om du exempelvis får en muskelbristning när du är ute och springer anses det inte vara ett olycksfall. Om du däremot snubblar på en sten och skadar foten så är det en olycksfallsskada. Det har att göra med att stenen i det senare fallet utgör den yttre händelse som saknas i det första exemplet.

Hur lång tid tar ett diskbråck innan kroppen läker ut igen?

Vanligtvis tar ett diskbråck 6-12 veckor innan kroppen har helt läkt ut. De patienter som inte förstår och accepterar att ”nu är det så här” och bara att göra det bästa av det, läker inte alls lika bra. Rädslan att disken kommer gå sönder igen finns också kvar.

Share this post