Blogga

Ar manodepressiv och bipolar samma sak?

Är manodepressiv och bipolär samma sak?

Bipolär sjukdom är det moderna namnet för det som tidigare kallades manodepressiv sjukdom. Sjukdomen medför svängningar mellan å ena sidan perioder av överaktivitet och ett intensifierat känsloliv och å andra sidan perioder av minskad energi och depression. Utan behandling är sjukdomen ofta allvarlig och handikappande.

Varför får man en bipolär sjukdom?

Det kan vara psykologiska och sociala förhållanden under uppväxten, men också sjukdomar, fysisk miljö, belastningar under graviditet och förlossning. Ofta utlöses det första sjukdomsskovet av en tydlig stressfaktor i livet.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som det tidigare kallades för, är en psykisk sjukdom som gör att du i skov får depressiva och maniska perioder. Sjukdomen går att behandla på olika sätt så att du kan leva ett normalt liv.

Vad är bipolär typ 3?

Bipolär typ 3 Personer som drabbats av bipolär typ 3 lider av svåra depressiva perioder framför allt. Det som däremot kännetecknar typ 3 är att när personen får antidepressiva läkemedel går personen över i hypomani, vilket alltså inte sker vid vanliga depressioner.

Vad betyder att vara manisk och depression?

Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk, medan depression innebär motsatsen, att all lust och energi har tagit slut. Skillnaden mellan hur du mår när du är manisk och när du är deprimerad är mycket stor.

Kan du behöva antidepressiva läkemedel vid depression?

Läkemedel vid depression. Under en depression kan du behöva antidepressiv medicin. Den antidepressiva medicinen måste alltid kombineras med läkemedel som stabiliserar humöret. Det beror på att en behandling med enbart antidepressiva läkemedel kan utlösa en mani om du har en depression i samband med bipolär sjukdom.

Vad är förebyggande medicin vid bipolär sjukdom typ 1:?

Förebyggande medicin vid bipolär sjukdom typ 1: Förstahandsbehandling är litium. Alternativt eller tilläggsbehandling är atypiska neuroleptika, valproat, karbamazepin eller lamotrigin. Ev antidepressiva som tillägg.

Har du utvecklat bipolär sjukdom?

Orsaken till att du utvecklar bipolär sjukdom beror både på arv och miljö. Arvet har större betydelse än vid många andra psykiska sjukdomar, men även yttre saker kan påverka din känslighet att utveckla bipolär sjukdom. Stressande livshändelser kan utlösa sjukdomen.

Share this post