Blogga

Ar pensionerna tillrackliga?

Är pensionerna tillräckliga?

förutsätter hög bostadskostnad och avsaknad av förmögenhet, kan anses ge en tillräcklig pension. Att så stor andel som 15 procent, cirka 300 000 pensionärer ändå ligger under gränsen för relativ låg ekonomisk standard beror på att alla inte får full garantipension eller fullt bostadstillägg.

Hur står det till med pensionerna?

Pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi har fått ett ökat fokus i den politiska debatten det senaste året. Pensionsfrågorna kan antas fortsätta att vara i fokus under valåret 2021/2022 och Pensionsmyndigheten ser därför ett ökat behov av att ta fram fakta om hur det står till med pensionerna idag.

Hur beräknas pensionsrätt för barnår?

Den förälder som tjänar minst får extra pengar till sin allmänna pension under barnets fyra första år. Det gäller oavsett föräldraledighet och hur den fördelas. Det kallas pensionsrätt för barnår och beräknas automatiskt, det är alltså inget du själv behöver ansöka om.

Har Sverige låga pensioner?

2019 var den genomsnittliga allmänna pensionen cirka 25 procent högre för män än för kvinnor. Lagstiftaren kan dock välja att införa åtgärder inom systemet för att motverka ett allt för stort pensionsgap. Det finns redan idag automatiska motverkande mekanismer inom systemet.

Hur kompensera pension vid föräldraledighet?

När det gäller deltidsarbete visar beloppen effekten av deltidsarbete om föräldraledigheten tas ut under barnets första år. Detta innebär att om föräldraledighet har gett +200 kronor på pensionen och deltiden -300 kronor blir den totala effekten på pensionen av föräldraledighet och deltid alltså -100 kronor.

Mot bakgrund av det stora intresset för pensionerna och den pågående debatten om pensionssystemet startar Pensionsmyndigheten därför fram till sommaren 2022 en rapportserie med syfte att ta ett mer samlat grepp på sådana frågor som ofta diskuteras – ”Hur står det till med pensionerna?”.

Share this post