Blogga

Far man ga runt med Armekniv?

Får man gå runt med Armekniv?

Enligt polisens hemsida, så säger de: ”Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats.

Får man köpa knivar från utlandet?

Svaret på din fråga om du får köpa en kniv från ett annat land är ja. Dock gäller att vissa knivar kräver tillstånd från polismyndigheten och därmed anmäla den till Tullverket för att få ta in den i Sverige. Ett exempel på sådant kniv som kräver tillstånd är Butterflyknivar då dessa knivar räknas som farliga föremål.

Vilka redskap är olagliga enligt knivlagen?

Enligt vapenlagen är det olagligt att överlämna eller sälja springknivar, springstiletter och liknande knivar till personer som är under 21 år. Det handlar alltså om knivar där klingan eller bladet snabbt kan skjutas eller fällas ut ur skaftet.

Får man ha yxa i skogen?

Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, knivlagen, förbjuder innehav av knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa på allmän plats, inom skolområde och i fordon på allmän plats.

Får poliser bära kniv?

Vissa yrken är undantagna i lagen, till exempel poliser och väktare som har befogenhet att bära batong i tjänsten. Det är också tillåtet att bära kniv i samband med till exempel camping eller jakt och fiske, eller om en hantverkare bär med sig en kniv som hen använder i sitt yrke.

Får man gå runt med multiverktyg?

I knivlagen står det att normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg är tillåtet. Betyder det att man får bära multiverktyg i fickan hela tiden eller måste man ha en anledning? I Knivlagens 1 § finns ett undantag som tillåter att man har en fickkniv, dock måste innehavet vara befogat.

Är det lagligt att köpa knivar?

Får jag beställa en kniv online? Ja, det får du. Men beroende på vad det är för kniv kan det krävas ett tillstånd från Polismyndigheten. Och om det krävs tillstånd måste du anmäla den till Tullverket när du tar in den i Sverige.

Vilka knivar är olagliga i Sverige?

Lagen förbjuder även försäljning eller överlåtelse av sådana föremål till personer under 21 år. Lagen omfattar till exempel knivar, stiletter, springknivar, balisonger (”butterfly-knivar”), sablar, svärd, shuriken (”kaststjärnor”), nunchaku (”karatepinnar”) och knogjärn.

Får man bära en Leatherman?

Sammanfattningsvis och med tanke på högsta domstolens uttalande som nämnts ovan, borde du i många fall kunna bära på ett multiverktyg innehållande en kniv utan att bryta mot knivlagen. Jag skulle dock avråda dig från att bära ett sådant verktyg på platser där du mycket sällan behöver använda det.

Är multiverktyg olagligt?

I knivlagen står det att normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg är tillåtet.

Är yxa olagligt?

Huvudregeln är att du inte får inneha en kniv eller yxa i din bil. Knivar, andra stick- och skärvapen samt andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa får inte innehas i fordon på allmän plats (1 § stycke 1 knivlagen).

Får man ha Arbetskniv på sig?

– Först och främst är det viktigt att konstatera att det som huvudregel är förbjudet att bära kniv på allmän plats. Som undantag kan det vara tillåtet, om det är befogat, till exempel om en hantverkare som behöver en kniv i sitt arbete bär kniv även på väg till och från arbetet.

Share this post