Blogga

Far man ta trad som fallit?

Får man ta träd som fallit?

Inget får i vilket fall tas från levande träd såsom kvistar, grenar, bark, löv, nötter eller kåda. Du får inte ta egendom som fällda träd (oberoende om de är fällda av naturliga skäl eller inte) eller andra saker från någons mark utan samtycke.

Får man ta vindfällen?

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som bränsle till elden. Men det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som bränsle.

Hur såga fälla träd?

När du fäller trädet börjar du med att göra ett riktskär som bestämmer riktningen. Sedan följer du upp med fällskäret som fäller trädet. Tänk på att det är kvaliteten på brytmånen (det okapade gångjärnet i stubben) som avgör hur säker fällningen blir. Riktskäret ska vara så djupt att brytmånen får tillräcklig längd.

När finns det skäl att såga ett relativt djupt Riktskär?

Fällning vid större stubbdiameter än dubbla svärdslängden Såga först ett extra djupt och extra öppet riktskär. Det nedre riktskäret ska luta neråt så att det går att komma åt bra med sågen.

Är det olagligt att fälla träd?

Rent generellt är det lagligt att fälla träd på egen tomt men det kan finnas begränsningar eller undantag som gäller. Träd är ett viktigt inslag i stadsbilden eftersom de bidrar både till bättre luft och vackrare miljö. Att fälla träd hur som helst är därför inte tillåtet, i vissa fall inte ens om de står på egen tomt.

Får man ta granris som ligger på marken?

Allemansrätten granris Till exempel har du inte rätt att plocka kvistar från träden i skogen. I brottsbalkens kapitel 12 står att man inte får skada växande träd. Se hela lagtexten här nedanför. Det är därför olagligt att ta ris, grenar, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda från växande träd.

Share this post