Blogga

Finns Novavax i Sverige?

Finns Novavax i Sverige?

69 personer har fått det nya vaccinet Den första veckan som Novavax vaccin Nuvaxovid har funnits i Sverige har 69 personer vaccinerats med vaccinet. Region Stockholm är den region i landet som vaccinerat flest personer hittills med Nuvaxovid.

Hur får man Novavax?

Covid-19-vaccinet Nuvaxovid tillgängligt från 8 mars

  1. Personer med nedsatt immunförsvar eller de som tidigare fått allvarliga biverkningar av mRNA-vacciner kan få Nuvaxovid ordinerat efter bedömning av läkare.
  2. Personer som inte har påbörjat sina vaccinationer mot Covid-19 kan vaccinera sig med Nuvaxovid.

Vem ska få Novavax?

Nuvaxovid, från Novavax, är det femte vaccinet mot covid-19 som har godkänts i EU. Det är godkänt för användning för personer som är 18 år och äldre. Det är ett proteinbaserat vaccin som kan förvaras i kyltemperatur.

När kommer Novavax vaccin Sverige?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar det nya covidvaccinet Nuvaxovid för användning i Sverige. Nuvaxovid kommer att erbjudas i Region Gävleborg, men i begränsad omfattning. Covidvaccinet Nuvaxovid är utvecklat av Novavax och godkändes av EU-kommissionen 20 december 2021.

Hur fungerar Novavax vaccin?

Men covid-19-vaccinet från Novavax är i stället proteinbaserat. Det innehåller små proteinpartiklar från en laboratorieodlad version av spikeproteinet på covid-19-virusets yta. Dessutom innehåller det en speciell typ av adjuvans, ett ämne som aktiverar immunförsvaret och förstärker dess svar på vaccinet.

Vad menas med Proteinbaserat vaccin?

Till skillnad från de vaccin som bygger på mRNA-teknik, som i dag används i Sverige, är Novavax vaccin i stället proteinbaserat. Det är en traditionell teknik som används för många andra vacciner.

Vad händer med Novavax?

Novavax vaccin uppges ha en skyddseffekt på uppemot 89 procent. EMA inledde en löpande granskning i februari men vaccinet väntar fortfarande på grönt ljus från den europeiska läkemedelsmyndigheten. Om vaccinet godkänns ska 2,2 miljoner doser levereras till Sverige under 2022–2023.

Hur effektivt är Novavax?

Novavax har en vaccinkandidat av typ rekombinant proteinvaccin där Spikeproteinet i små nanopartiklar kombineras med Uppsalaforskarnas hjälpsubstans. I studier på 15 000 individer har vaccinet visat en 89-procentig effekt och det var lika effektiv mot den engelska allt vanligare mutationen.

Share this post