Blogga

Hur ar det att jobba som hastskotare?

Hur är det att jobba som hästskötare?

Hästskötaren har ett omväxlande arbete. Han eller hon utfodrar hästarna, till exempel med hö och havre, och ser till att de har vatten. Hästarna ska ryktas och deras hovar skötas om. Boxar, spiltor och stall ska hållas rena.

Hur är det att jobba i stall?

Att arbeta med hästar innebär att du arbetar i en fysiskt krävande bransch, där det förekommer olyckor, belastnings- och förslitningsskador. Att vara försäkrad under arbetstid är mycket viktigt.

Vad ska en hästskötare kunna?

STALLTJÄNST OCH HÄSTSKÖTSEL Förmåga att rengöra och strö olika typer av uppstallningsplatser med varierande strömedel och bäddar. Regelmässig översyn och kontroll av hästar, närmiljö och kringområden. Utfodra korrekt enligt anvisning med uppmärksamhet på fodrets kvalitet samt hästens individuella näringsbehov.

Vem kan komma och kontrollera arbetsmiljön för en anställd i stallet?

Ansvar för arbetsmiljön Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Hur mycket tjänar man som hästskötare?

24 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Har hästkunskap?

Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Vem har ansvaret för att arbetsmiljön och säkerheten efterlevs på en arbetsplats dit du som maskinförare blir inhyrd till?

Arbetsmiljöansvaret är reglerat i Arbetsmiljölagen och kan inte förhandlas bort. Ni är tillsammans med bemanningsföretaget ansvarig för den inhyrda personalens arbetsmiljö.

Share this post