Blogga

Hur blir man en veterinar?

Hur blir man en veterinär?

Vad roligt att du vill bli veterinär! För att bli behörig till det behöver man grundläggande behörighet + Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och Matte 4. Veterinärutbildningen brukar ha väldigt höga antagningspoäng (runt A i alla ämnen) så du behöver antingen få bra betyg eller komma in genom högskoleprovet.

Det finns bara ett universitet som utbildar veterinärer i Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala (www.slu.se). Inom veterinärprogrammet på SLU finns möjlighet att under begränsade perioder läsa utbyteskurser i andra länder.

Hur svårt är det att komma in på veterinär?

Att komma in på veterinärutbildningen i Sverige är ju väldigt svårt pga de få platserna och höga söktrycket så jag bestämde mig för att söka mig utomlands. Jag hade hört väldigt positiva omdömen om veterinärutbildningen i Ungern från veterinärer i Sverige och före detta studenter från universitetet i Ungern.

Vad behöver man ha för betyg för att bli veterinär?

Hur mycket tjänar man på att vara veterinär?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 41 200 kronor 43 400 kronor
2017 43 300 kronor 44 600 kronor
2018 42 300 kronor 44 300 kronor
2019 43 400 kronor 45 500 kronor

Varför brist på veterinärer?

För svenska veterinärer har arbetssituationen på många håll varit ansträngd under flera år. Detta gäller framförallt arbetsbelastning och stress (Jervinge 2019). Att det även råder en brist på såväl veterinärer som djursjukskötare i landet försvårar san- nolikt omständigheterna ytterligare (Gröna arbetsgivare 2019).

Varför Veterinärbrist?

Oron för djursjukvården i sommar är stor och befogad, skriver myndigheten till Näringsdepartementet. Den dåliga tillgången på veterinärer hotar både djursjukvården och de som jobbar med den i dag, enligt Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna.

Hur lång tid tar det att utbilda sig till veterinär?

Studera en veterinärutbildning För att bli veterinär läser du veterinärprogrammet på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala. veterinärutbildningen är 330 högskolepoäng vilket innebär 5,5 års heltidsstudier.

Hur höga betyg behöver man för att bli veterinär?

Antagningspoängen till högskolan varierar från år till år, men för att komma in på veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet krävs över 21 poäng, vilket betyder A i alla ämnen + meritpoäng.

Är det lätt att bli veterinär?

Vad roligt att du är intresserad av att bli veterinär! Behörigheten är grundläggande behörighet + Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och Matte 4. Kurser som får på Naturvetenskapsprogrammet med inrikting natur. Det är också viktigt att man har tillräckligt hög meritpoäng för att komma in på veterinärprogrammet.

Share this post