Blogga

Hur lang tid tar det att fa ett strafforelaggande?

Hur lång tid tar det att få ett strafföreläggande?

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. I det fall åklagaren meddelar strafföreläggande skickas det ut till den tilltalade så snart förundersökningen är färdig. Hur lång tid en förundersökning tar beror på från fall till fall.

Vilka brott ger strafföreläggande?

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser. det enskilda anspråk som föreläggs den misstänkte med uppgift om målsäganden och de omständigheter som anspråket grundar sig på.

Kan barn bli dömda?

Barn under 15 år är minderåriga och kan inte ställas till ansvar för brott. De redovisas inte heller i statistiken över misstänkta personer. Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Hur straffas unga?

I Sverige blir du straffmyndig när du fyller 15 år. Då kan du dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård. Du kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.

Kan man läsa strafföreläggande?

Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret.

Det ska betalas inom trettio dagar. I vissa fall behöver du också skriftligt godkänna strafföreläggandet. Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång.

När får man sitt strafföreläggande?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

När kan man få strafföreläggande?

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom och kan bli aktuellt vid lindrigare brott som exempelvis stöld, ringa stöld och trafikförseelser. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brott har erkänt.

https://www.youtube.com/watch?v=DHYtbNquciA

Share this post