Blogga

Hur lange far varor lagras pa ett tullager?

Hur länge får varor lagras på ett tullager?

Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t. ex. sorterar eller ompackar dem. Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager.

Hur fungerar ett tullager?

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Hur lång tid tar tullklarering?

Under perioder med hög arbetsbelastning kan det ta ett par veckor innan du får din leverans.

Vad är en nödhamn?

Mottagande av fartyg i behov av assistans (”Nödhamn”) Det sägs även att hamnar som tar emot fartyg bör kunna räkna med ersättning för kostnader och skador.

Hur många dagar får gods som längst lagras på ett tillfälligt lager?

En vara kan lagras maximalt 90 dagar på en anläggning för tillfällig lagring från och med den tidpunkt då den ankom till anläggningen.

Vad är en transitering?

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter. Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

Vad är Tulltillägg?

Tulltillägget är 20 procent av den tull som du inte har deklarerat korrekt. För företag som före den 1 januari 2015 var momsregistrerade hos Skatteverket är tulltillägget 10 procent av momsen enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Hur lång tid tar ett paket i tullen?

Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund. För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när den skickade paketet.

Vad betyder Importhanteras?

Alla försändelser med värde ska importhanteras enligt gällande svensk lagstiftning. Försändelser som idag anländer till Sverige utifrån EU med ett deklarerat värde under 1 700 kronor kan i normalfallet hanteras enligt en förenklad momsdeklaration idag, vilket kan ske förhållandevis enkelt.

Vad är tullräkning?

Du får en tullräkning när du har importerat en vara och inte betalat avgifterna i samband med att du deklarerade varan. Du kan hantera dina tullräkningar på flera olika sätt beroende på vad ditt företag har för behov.

Vad menas med TIR?

TIR-konventionen är en internationell tullkonvention som innebär att du kan transportera en vara genom de drygt 50-tal länder som är anslutna till konventionen utan att behöva tulldeklarera sändningen vid varje tullmyndighets gränskontroll. TIR är en fransk förkortning av Transports Internationaux Routiers.

Vad är skillnaden på T1 och T2?

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering). Huvudsyftet med procedurerna är att visa vilken tullstatus din vara har, om det är en unionsvara eller en icke-unionsvara.

Share this post