Blogga

Hur langt ar ett MS skov?

Hur långt är ett MS skov?

För att det ska räknas som ett skov ska det vara i minst 24 timmar. En del skov kan sitta i över ett halvår. Man ska alltid rådfråga sin MS-mottagning eller söka till akuten om man misstänker ett allvarligt skov. Symtomen vid MS varierar mer från dag till dag än vid någon annan sjukdom i centrala nervsystemet.

Vad är CIS sjukdom?

”Clinically isolated syndrome” (CIS) är den första kliniska episoden (skovet) som uppvisar karakteristika på en inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som kan vara MS, men som ännu ej uppfyller kriterierna för spridning i tid, och utgörs av: Optikusneurit. Hjärnstams-/cerebellär symtomatologi.

What is the difference between relapsing and remitting?

Definition. A relapsing-remitting disorder means the symptoms are at times worse (relapse) and other times are improved or gone (remitting). During a chronic pain relapse, the pain would be present partially or completely. During a remission, however, the pain would subside and require little, if any, treatment.

What is a relapsing-remitting disorder?

Definition A relapsing-remitting disorder means the symptoms are at times worse (relapse) and other times are improved or gone (remitting). During a chronic pain relapse, the pain would be present partially or completely. During a remission, however, the pain would subside and require little, if any, treatment.

What is relapsing-remitting MS?

Relapsing-remitting MS is marked by relapses that last at least 24 hours. During a relapse, symptoms get worse. A relapse will be followed by a remission. During a remission, symptoms partly or completely go away.

What is the difference between relapsing-remitting and chronic pain?

A relapsing-remitting disorder means the symptoms are at times worse (relapse) and other times are improved or gone (remitting). During a chronic pain relapse, the pain would be present partially or completely. During a remission, however, the pain would subside and require little, if any, treatment.

De allra flesta som får sjukdomen får så kallad skovformad MS. Då kommer sjukdomen i perioder med besvär som kallas skov. De varar från några dagar till månader. Symtomen du får under skoven kan gå tillbaka helt eller delvis.

Share this post