Blogga

Hur mycket ar underhallsbidraget pa?

Hur mycket är underhållsbidraget på?

Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 573 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 723 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Vad ska ingå i underhåll?

Huvudregeln är att vardera föräldern ska bidra till barnets underhåll efter sin förmåga. Till barnets underhåll räknas dels de behov som ett barn vanligtvis har, dels en andel av hushållets gemensamma kostnader för t. ex. TV, telefon, hushållsel och liknande kostnader som påverkas av att det finns barn i hushållet.

Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Hur mycket får man i Omvårdnadsbidrag?

2 516 kronor per månad (en fjärdedel) 5 031 kronor per månad (halvt) 7 547 kronor per månad (tre fjärdedelar) 10 063 kronor per månad (helt)

Höjt underhållsstöd från och med augusti 2022 Från och med utbetalningen den 25 juli 2022 är underhållsstödet: 1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år. 1 823 kronor per månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år. 2 223 kronor per månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 …

Vad menas med Utfyllnadsbidrag?

Utfyllnadsbidrag kan man ansöka om när föräldern som ska betala inte kan betala hela beloppet. För att ha rätt till utfyllnadsbidrag måste försäkringskassan bedöma att den som inte bor med barnet kan betala så mycket som 1673 kronor per månad.

Vem ska vara Boendeförälder?

Barnets boende är hos den förälder som barnet huvudsakligen bor tillsammans med. Men det huvudsakliga boendet är inte samma sak som själva vårdnaden om ett barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet kan barnet bo växelvis hos sina föräldrar. Då blir båda föräldrar så kallad boendeförälder.

Share this post