Blogga

Hur mycket kostar det att gifta sig utomlands?

Hur mycket kostar det att gifta sig utomlands?

Det är inte helt ovanligt att notan hamnar på mellan 50 000 kr och 100 000 kr. För denna summa kan man i stället skämma bort varandra på en oförglömlig resa – vigsel och bröllopsresa i ett!

Vilka länder kan man gifta sig i?

Du kan gifta dig inför en svensk myndighet i utlandet om du eller den person du ska gifta dig med är svensk medborgare. Vänd dig då till en svensk ambassad, ett svenskt konsulat eller till Svenska kyrkan. Utrikesdepartementet har information om vilka ambassader och konsulat som utför vigslar.

Vilka dokument behövs för att gifta sig utomlands?

Gifta sig utomlands

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Anmäla efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7502. Du kan antingen göra det inför vigseln eller senare.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Ambassaden sänder in intyget om vigseln till Skatteverket.

Får man gifta sig utomhus?

Många brudpar går i den felaktiga tron att utomhusvigslar endast är till för borgerliga bröllop vilket de facto inte stämmer alls. Vill ni gifta er utomhus men fortfarande kunna ha en religiös ceremoni? Tala med er präst om hen kan förrätta vigseln på annan plats än i kyrkan, det brukar inte vara några problem.

Vad kostar det att gifta sig i Spanien?

En lokal wedding planner i Spanien kommer fakturera någonstans mellan 3000-7000 EUR + 21% VAT (skatt). De kommer att beräkna sina kostnader baserat på bröllopets storlek och komplexitet. Så planerar du ett jättebröllop kan kostnaden bli ännu dyrare.

Kan man gifta sig borgligt utomlands?

Kan man gifta sig i Spanien?

I Spanien finns det vissa krav som måste uppfyllas för att äktenskapet ska vara giltigt i juridisk bemärkelse. Till skillnad från i Italien är det inte möjligt för utlänningar att gifta sig lagligt i Spanien. En av de två måste antingen ha ett spanskt medborgarskap eller ha varit bosatt i Spanien i minst två år.

Kan man gifta sig i Las Vegas?

För att få gifta er i Vegas behöver ni ta med personbevis. Dessa ansöker ni om hos Skatteverket och det ska helst framgå ert civilstånd samt föräldrarnas namn. Ni borde också ha ett godkänt äktenskapscertifikat utfärdat i Sverige som bevisar att ni har rätt att gifta er.

Vad är ett Äktenskapscertifikat?

Äktenskapscertifikat utfärdas för svenska medborgare och är avsett för vigsel inför en utländsk myndighet. Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för de svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige (1 § och 2 § första stycket kungörelse [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Hur gammal måste man vara för att gifta sig i Spanien?

Platser där 15-åringar får gifta sig Spanien (varierar beroende på kön) Irak. Iran (varierar beroende på kön) Italien (varierar beroende på kön)

Share this post