Blogga

Hur mycket kostar det att vara sjuk?

Hur mycket kostar det att vara sjuk?

Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen – ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. När en anställd blir sjuk behöver du som arbetsgivare säkerställa att du betalar ut rätt sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av den anställdas lön och andra förmåner. Från den anställdas sjuklön görs ett karensavdrag.

Hur beräknas Sjukavdrag från dag 15?

Sjukavdrag fr o m dag 15 När en anställd har varit sjuk 15 kalenderdagar och längre gör arbetsgivaren ett löneavdrag med 100 % per dag för varje kalenderdag i sjukperioden. Avdrag görs alltså även för arbetsfria vardagar samt lördagar, söndagar och helgdagar.

Hur mycket kostar det att vara sjuk en vecka?

Så mycket kostar en tre dagar lång förkylning: Inkomstbortfall dag 2 och dag 3: 317 kronor netto. TOTALT: 1 109 kronor efter skatt. Lena, 33, tjänar 30 000 i månaden: Karensdag: 1 149 kronor.

Hur räknar man ut Sjuklöneavdrag?

Sjukavdrag och sjuklön beräknas från sjukperiodens första dag. Karensavdraget är ett engångsavdrag som dras om en av dina anställda blir sjuk. Avdraget är lika stort oavsett vilken dag och när på dagen den anställde blir sjuk och motsvarar 20 % av sjuklönen per vecka.

Hur mycket är Sjukavdraget?

Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som medarbetaren beräknas få i genomsnitt under en kalendervecka som motsvarar så många timmar som hen vanligtvis arbetar. För den som arbetar lika många timmar varje dag, fem dagar i veckan, blir karensavdraget alltså lika mycket som en dags sjuklön.

Får man betalt för karensdag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor. Ersättningen upphör från och med 1 april 2022. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 8 december 2021 till och med 31 mars 2022. För att du ska ha rätt till ersättning behöver vi din ansökan senast 30 juni 2022.

Share this post