Blogga

Hur mycket tjanar en tandlakare per timme?

Hur mycket tjänar en tandläkare per timme?

Vilken lön har tandläkare? För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 31 500 och 41 000 kr per månad 2020. Medianlönen för en allmäntandläkare 10 år efter examen ligger på ca 44 500 kr per månad. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör.

De flesta distriktstandläkare i landet tjänar mellan runt 33 400 kronor och 54 400 kronor i månaden före skatt. Medianlönen ligger på 41 200 kronor. Den lägsta medianlönen har distriktstandläkarna i Jönköpings län. Den ligger på 36 880 kronor.

Hur mycket Tandvård kan du få i din region?

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Hur kan du få rätt till tandvårdsstöd?

Följande långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till tandvårdsstöd: För att kunna ansöka om stödet behöver du ett speciellt läkarintyg där läkaren beskriver sjukdomen och ofta också funktionsnedsättningen. Ditt frikort gäller även vid andra tandvårdsbesök.

Vad gäller högkostnadsskydd för tandvård?

Högkostnadsskydd för tandvård börjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvårdöverstiger 3 000 kronor inom ett år. Du får då avdrag för åtgärder som kostar mer än 3 000 kronor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Hur mycket kostar tandvård för hälso- och sjukvård?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri. Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

Share this post