Blogga

Hur paverkades Sveriges demokratisering av yttre faktorer?

Hur påverkades Sveriges demokratisering av yttre faktorer?

Perioden kring demokratins genombrott var dramatisk och oförutsägbar. Sveriges demokratisering påverkades av revolutionära stämningar, både inom landet och ute i Europa. Tyskland, Italien och vissa andra stater som genomförde demokratiska reformer under 1910-talet gick snart ett helt annat öde till mötes.

Vad är det som kan bli ett problem i en demokrati?

Det allra värsta problemet i demokratin är när folket självt röstar på partier som vill avskaffa demokratin. Detta är ett klassiskt problem. Det har tyvärr hänt att en majoritet eller åtminstone en tillräckligt stor del av befolkningen röstat på olika slag av odemokratiska partier.

Hur sitter demokrati och frihet ihop?

Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makten över sina liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokratin och de mänskliga rättigheterna begränsas.

Vilket samband finns mellan demokrati och skapandet av lagar i Sverige?

Riks- dagen och regeringen bestämmer hur Sverige ska styras. Folket väljer vilka som ska vara med i riksdagen. Det är riksdagen som bestämmer om Sveriges lagar. I en demokrati är alla människor lika mycket värda.

På vilket sätt påverkade folkrörelsen den demokratiska utvecklingen i Sverige?

Folkrörelser formade vår demokrati Alla hade en gemensam grund – människor gick samman för att ställa krav på ett bättre och mer rättvist samhälle. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål…

Hur påverkades Sveriges demokratisering av yttre faktorer alltså saker som hände runt om i Europa och världen?

Livsmedelsbristen under kriget ledde till omfattande demonstrationer och kravaller våren 1917, och i valet samma år föll högerregeringen. En koalition mellan liberaler och socialdemokrater lade fram ett förslag till allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.

Vilka brister finns det i en demokrati?

Enligt Ohlsson fungerar det mesta i den svenska demokratin utmärkt. Men det finns fyra brister som det finns skäl att peka på: en svag gransknings- och kontrollmakt, en underutvecklad maktdelning, en svag ansvarskultur samt en enorm koncentration av makt till regeringschefen personligen.

Är demokrati frihet?

I sin enklaste form är demokrati ett system som utvecklats för att fatta beslut mellan jämlika parter. Demokrati kan därmed sägas vara villkorat av någon form av frihet varför det kan vara svårt att skilja mellan frihets- och demokratibegreppet.

Share this post