Blogga

Hur raknar man kvadratkilometer?

Hur räknar man kvadratkilometer?

1 km² är detsamma som: arean av en kvadrat med 1 kilometer långa sidor, eller av olika rektanglar med samma produkt, till exempel en rektangel som är 500 meter bred och 2 000 meter lång: 0,5 km · 2 km = 1 km².

Hur många fotbollsplaner är en kvadratkilometer?

En vanligare storlek är en 60 meter bred och 90 meter lång plan. Det gör en area på 5400 m². Alltså nästan 2 fotbollsplaner per hektar vilket torde vara den vanligaste ”översättningen”.

1 km² är detsamma som:

  1. arean av en kvadrat med 1 kilometer långa sidor, eller av olika rektanglar med samma produkt, till exempel en rektangel som är 500 meter bred och 2 000 meter lång: 0,5 km · 2 km = 1 km².
  2. 1 000 000 m²
  3. 100 hektar.

Hur mycket är en km2 i m2?

Svar En hektar är 10 000 kvadratmeter (100 x 100 m) medan en kvadratkilometer är 1 000 000 kvadratmeter (1000 x 1000 m).

Hur många kvadratkilometer är en mil?

En kvadratmil är 1 mil*1 mil, vilket är samma sak som 10 km*10 km. En kvadratmil är alltså 100 kvadratkilometer. Det betyder att en kvadratkilometer är 1/100 kvadratmil.

Hur stort är 2000 kvadratkilometer?

Kvadratkilometer till Hektar

1 Kvadratkilometer = 100 Hektar 10 Kvadratkilometer = 1000 Hektar
2 Kvadratkilometer = 200 Hektar 20 Kvadratkilometer = 2000 Hektar
3 Kvadratkilometer = 300 Hektar 30 Kvadratkilometer = 3000 Hektar
4 Kvadratkilometer = 400 Hektar 40 Kvadratkilometer = 4000 Hektar

Hur många kvadratkilometer är 10 000 kvadratmeter?

Kvadratmeter till Kvadratkilometer

1 Kvadratmeter = 1.0×10-6 Kvadratkilometer 10 Kvadratmeter = 1.0×10-5 Kvadratkilometer 2500 Kvadratmeter = 0.0025 Kvadratkilometer
9 Kvadratmeter = 9.0×10-6 Kvadratkilometer 1000 Kvadratmeter = 0.001 Kvadratkilometer 1000000 Kvadratmeter = 1 Kvadratkilometer

Hur stort är Sverige i km2?

450 295 km²Sverige / Yta

Share this post