Blogga

Hur uppstar arbetsskador inom tandvarden?

Hur uppstår arbetsskador inom tandvården?

Röntgen, vibrationer från borrar och härdplaster är risker i arbetsmiljön som tandvårdspersonal kommer i kontakt med varje dag.

Vad säger arbetsmiljölagen om raster?

Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Kan en tandläkare jobba som tandhygienist?

Som tandläkare samarbetar man oftast väldigt nära med tandsköterskor men också tandhygienister. Tandläkare har också möjligheten att specialisera sig inom olika områden som t. ex. endodonti, bettfysiologi, oral protetik, odontologisk radiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti och orofacial medicin.

Vilka Belastningsrelaterade risker kan du se inom tandvården?

Det finns några kända belastningsrelaterade risker inom tandvården.

  • Upplevelse av stress och tidsbrist.
  • Synkrävande arbete.
  • Långvarigt, ensidigt sittande.
  • Ensidigt upprepat arbete med långvarigt statiskt muskelarbete.
  • Trångt om utrymme i lokalen, vid patientbritsen.
  • Organisatoriska faktorer som bristande handlingsutrymme.

Vad använder man för att laga tänder?

Komposit det vanligaste fyllnadsmaterialet

  • Det vanligaste fyllnadsmaterialet är en slags plast som kallas komposit.
  • Fyllningen härdar och blir hård genom att tandläkaren lyser på den med ett speciellt ljus.
  • Ibland kan också guld eller porslin användas som fyllning, men det är inte så vanligt.

Vad är skillnaden på tandläkare och tandhygienist?

Vad gör en tandhygienist? Till skillnad från en tandläkare arbetar en tandhygienist främst förebyggande genom att utvärdera och ge råd om munhygien, så kallad egenvård. De utför inga större ingrepp utan arbetar främst förebyggande genom att avlägsna tandsten, putsa och polera tänderna samt ta bort plack.

Share this post