Blogga

Hur vet jag om min bil har vagnskadegaranti?

Hur vet jag om min bil har vagnskadegaranti?

Vagnskadegarantin gäller vanligtvis i tre år från inköpsdatumet. Titta på ditt garantibevis eller kontakta återförsäljaren för att ta reda på hur länge garantin gäller. När vagnskadegarantin går ut utökas din bilförsäkring automatiskt med vagnskadeförsäkring om du har halvförsäkring eller Stor Bilförsäkring.

Har jag vagnskadegaranti?

Om du köper en begagnad bil som är under tre år, är det viktigt att kontrollera om den omfattas av vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin gäller i tre år från den dag då bilen registrerades. Vid privatleasing är det viktigt att kontrollera om bilen registrerades tidigare än leasingavtalet tecknades.

Hur kollar man vagnskadegaranti?

Vagnskadegaranti lämnas av generalagenten när du köper en ny bil. Garantin gäller oftast i tre år i Sverige och alla EU- och EES-länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De flesta försäkringsbolag påminner dig när garantin är på väg att gå ut och du bör utöka till en helförsäkring.

Vilka bilar har inte vagnskadegaranti?

Att välja till en vagnskadeförsäkring beror helt och hållet på vilken bil du har och vilket skydd du behöver. Generellt sett brukar vagnskada som tillval passa dig som är ägaren av en bil som är mellan tre till tolv år gammal eller om du har en nyare bil som saknar vagnskadegaranti – exempelvis en importbil.

Vad ersätter vagnskadegaranti?

Vagnskadeförsäkringen kan ersätta skador på din bil som orsakats av en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse. Som trafikolyckor räknas inte bara kollisioner utan också till exempel dikeskörning. ”Annan yttre olyckshändelse” kan till exempel vara att ett träd blåser omkull över bilen.

Har transportbilar vagnskadegaranti?

Vagnskadegarantin täcker skador som har uppstått vid trafikolycka eller en singelolycka. Den ersätter också skador på bilen som uppstått genom annan yttre händelse såsom skadegörelse. Din självrisk står på vagnskadegarantibeviset.

Varför hög självrisk vagnskadegaranti?

Självrisk är det belopp som man som försäkringstagare alltid måste betala själv, resten av skadan ersätter försäkringsbolaget. En lägre självrisk har alltid en högre premie, men den som törs chansa lite och väljer en hög självrisk får betala mindre för sin försäkring.

Vem ska anmäler skada vid krock?

Kontakta försäkringsbolaget. När situationen på olycksplatsen är under kontroll bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Enklast gör du det via försäkringsbolagets hemsida. Vid kollisioner kräver en majoritet av dem en skriftlig anmäla.

Har bilen vagnskadegaranti?

När du köper en ny bil i Sverige så ingår vagnskadegaranti i köpet och gäller vanligtvis i tre år från och med det datumet köpet görs. Det kan vara bra att kontrollera hur länge den räcker för just din bil genom att läsa i ditt köpeavtal för det kan variera mellan bilmärken.

Share this post