Blogga

Kan man do av bipolar?

Kan man dö av bipolär?

Depression vid bipolär sjukdom innebär en ökad risk för att försöka ta sitt liv eller att dö till följd av självmord.

Hur allvarligt är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom typ 1 Båda tillstånden kan bli så allvarliga att du behöver vård på sjukhus. När du får en kraftig mani kan du bli så överaktiv att du får svårt att sova, vilket ökar risken för psykos. Du kan även bli aggressiv och riskera att skada dig själva eller andra.

Vad gör man om man tror att man är bipolär?

Ibland kan det ta tid att få rätt diagnos och behandling efter att man sökt vård så om du tror att du kan ha bipolär sjukdom bör du ta kontakt med psykiatrin där du bor och be om att få göra en utredning så snabbt som möjligt.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som det tidigare kallades för, är en psykisk sjukdom som gör att du i skov får depressiva och maniska perioder. Sjukdomen går att behandla på olika sätt så att du kan leva ett normalt liv.

Vad betyder att vara manisk och depression?

Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk, medan depression innebär motsatsen, att all lust och energi har tagit slut. Skillnaden mellan hur du mår när du är manisk och när du är deprimerad är mycket stor.

Vad är en depressiv psykos?

En kraftig mani eller svår depression kan leda till att du uppfattar och tolkar verkligheten annorlunda. Det kallas också för vanföreställningar eller psykos. Psykoser kan utlösas både vid mani och depression. Symtomen vid en depressiv psykos kan exempelvis vara att du tror att du är förföljd eller utsatt för förtal.

Kan du behöva antidepressiva läkemedel vid depression?

Läkemedel vid depression. Under en depression kan du behöva antidepressiv medicin. Den antidepressiva medicinen måste alltid kombineras med läkemedel som stabiliserar humöret. Det beror på att en behandling med enbart antidepressiva läkemedel kan utlösa en mani om du har en depression i samband med bipolär sjukdom.

Share this post