Blogga

Kan man fa ersattning for medicinsk invaliditet?

Kan man få ersättning för medicinsk invaliditet?

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp. Det är vanligt att det står i försäkringsvillkoren att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att att olycksfallet inträffade. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit stationärt.

Vad är orsaken till stroke?

Den allra vanligaste orsaken till stroke är att en blodpropp täpper till blodcirkulationen i ett område i hjärnan. Det kallas också för hjärninfarkt. En blodpropp kan bildas i ett trångt blodkärl i hjärnan och kallas då trombos. Ofta är det ett mindre blodkärl i hjärnan i de djupa delarna av hjärnan som har täppts till, så kallad småkärlssjukdom.

Vad är stroke eller syrebrist?

Stroke. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Vad är sväljsvårigheter efter stroke?

Sväljsvårigheter (dysfagi) efter stroke. Upp till 50–70 procent av de som drabbas av stroke får sväljproblem i det initiala skedet, 20 procent av dessa självläker inom de närmsta veckorna. Betonas bör dock att ju snabbare en rehabilitering sätts in desto snabbare påskyndas självläkningen.

Vad är medicinsk invaliditet?

Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall, kallas det medicinsk invaliditet. Vi kallar det även för bestående skada, som är lite lättare att förstå. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Vad är försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet?

Om du har ett försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet på 1 500 000 och invaliditetsgraden fastställs till 10 % betalar försäkringen 150 000 kr i invaliditetsersättning.

Vad är medicinsk invaliditet i försäkringsbranschen?

Inom försäkringsbranschen används ord och uttryck som kan vara svåra att förstå för dig som inte arbetar med försäkringar. Medicinsk invaliditet är ett ord som många undrar över, så här kommer förklaringen.

Share this post