Blogga

Nar blir nasta val i Sverige?

När blir nästa val i Sverige?

Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum på söndagen den 11 september 2022. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026 att väljas. Samtidigt kommer det också hållas allmänna val till kommun- och regionfullmäktige.

Vem är valbar till kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen. En ledamot i kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal.

Vem får ställa upp i val?

Alla svenska, isländska, norska och EU-lands medborgare som har fyllt 18 år senast på valdagen förs per automatik in i röstlängden för valet i den kommun där de är folkbokförda 30 dagar innan valet.

Vad händer år 2022?

Olympiska vinterspelen i Peking Den 4-20 februari 2022 kommer vinter-OS arrangeras i Peking, Kina. Peking stod värd för sommar-OS 2008 och det här blir första gången som samma stad arrangerar både vinter- och sommar-OS.

När börjar mandatperioden?

I Sverige utgör en politisk mandatperiod oftast fyra år, och mandatperioden löper mellan valen från och med 1 november på valåret. Sveriges riksdags och svenska kommunfullmäktiges mandatperioder styrs av Regeringsformen och är sedan 1994 fyra år.

Vem är valbar till riksdag landsting och kommun?

Riksdagsval i Sverige är de allmänna val till Sveriges riksdag, där alla svenska medborgare som någon gång har varit folkbokförda i Sverige och har fyllt 18 år får vara med och välja riksdagens ledamöter och ersättare.

Vad innebär valbar plats?

Man brukar till exempel prata om att en person står på ”valbar plats” på ett partis lista (röstsedel) om personen står så högt upp på listan att det är sannolikt att personen kommer att bli invald i den politiska församlingen.

Vad säger astrologin om 2022?

Astrologin är inte bara ett jobb för Margareta Hedin, utan en naturlig del av världsbilden. Den finns med henne hela tiden och hon kan se vad som ska hända, ibland flera år framåt. – Det är slut på eländet för ett tag framöver nu, säger Margareta.

Share this post