Blogga

Nar fornyas Friskvardsbidraget?

När förnyas Friskvårdsbidraget?

Kan jag spara friskvårdsbidraget om jag inte använder det? Vanligen brinner bidraget inne om det inte nyttjas innan den 31 december. Du kan alltså inte spara till nästkommande år. Däremot kan du i särskilda fall få ersättning i efterhand om du glömt lämna in kvitto.

Har timvikarier rätt till friskvårdsbidrag?

Många av timvikarierna i kommunen har arbetat flera år och försörjer sig på det men får inte friskvårdsbidrag med motiveringen att de är timanställda.

När får man friskvårdsbidrag?

Sedan januari 2018 kan man till exempel använda sitt friskvårdsbidrag till segling och golf. I juli 2020 lades ytterligare friskvårdsaktiviteter till, däribland agility, motorcross, sportfiske, självförsvarskurser, paintball, westernskytte och enduro.

Har man friskvård som timanställd?

Snart kan även timanställda få friskvårdsbidrag i Linköping, skriver Corren. Nästa år höjs friskvårdsbidraget för tillsvidareanställda i Linköpings kommun med 300 kronor. Det betyder att fast anställda får en friskvårdspeng på 2 800 kronor.

Får man friskvårdsbidrag som visstidsanställd?

Tillfälligt anställda och deltidsarbetande Till exempel kan någon som arbetar 50% få hälften av friskvårdsbidraget. Men anställda som tillfälligt har lägre tjänstgöringsgrad – på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet – bör bedömas utifrån sin ordinarie arbetstid.

Är Spa friskvård?

Det finns en mängd motionsformer, sporter och aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget så du hittar säkert de saker som passar dig bäst. Hos oss på Strömstad Spa & Resort finns flera olika aktiviteter; träning, massage och bad som det är tillåtet för dig att använda ditt friskvårdsbidrag till.

Är padel friskvård?

Padel är godkänt som friskvårdsaktivitet hos Skatteverket vilket gör att du som anställd kan nyttja ditt friskvårdsbidrag genom oss.

Kan man bli återbetalningsskyldig för friskvård?

Om du skulle ha arbetat hela året och har tagit ut hela friskvårdsbidraget på 2 000 kronor, men efter exempelvis sex månader slutar din anställning – blir man då återbetalningsskyldig? Nej, Göteborgs universitet har som praxis att inte kräva återbetalning av friskvårdsbidraget.

Share this post