Blogga

Nar i manaden betalas pensionen ut?

När i månaden betalas pensionen ut?

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2022. Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född….Utbetalningsdagar.

Du som är född dag 1-15 Du som är född dag 16-31
18 juli 19 juli
18 augusti 19 augusti
19 september 19 september
18 oktober 19 oktober

När kommer Pensionsbeskedet?

Vi skickar ett pensionsbesked varje år som handlar om dina försäkringar. Det skickas både till dig som fortfarande jobbar och till dig som är pensionär och har dina försäkringar under utbetalning. I ditt pensionsbesked ser du det sammanlagda värdet per försäkring den 31 december 2021.

När betalar du ut din pension?

Din pension betalas ut en gång i månaden. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född. Har du andra förmåner betalas de ut samtidigt som din pension. Vill du ändra bankkonto behöver du logga in på Mina sidor.

Hur många gånger per månad betalas din allmänna pension ut?

Ordförklaring. En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt.

Hur mycket tjänar du in till pension?

Det som du tjänar in till pension via den pensionsavgift som betalas in till din allmänna pension kallas pensionsrätt. Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Olika händelser i livet påverkar pensionen.

När betalas din allmänna pension ut?

När betalas din pension ut? En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt.

Share this post