Blogga

Nar kommer barnpensionen?

När kommer barnpensionen?

Din pension betalas ut en gång i månaden. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född. Har du andra utbetalningar betalas de ut samtidigt som din pension.

Vem skattar för barnpension?

Barnpension är i sin helhet skattepliktig, oavsett beloppets storlek. Ett undantag är dock sådana delar av barnpensionen som är skattefria enligt 11 kap. 40 § IL. Dessa är skattefria även enligt SINK eftersom endast en sådan inkomst som skulle ha beskattats enligt IL är skattepliktig (5 § sista stycket SINK).

Vem kan få Barnpension och efterlevandestöd?

Barn kan ha rätt till barnpension och efterlevandestöd Ett barn kan få efterlevandepension om en eller båda föräldrarna avlidit. Som barn räknas även 18–20-åringar som studerar på grund- eller gymnasieskola.

Hur kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken?

från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken.

Har du rätt till efterlevandepension?

När vi på Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig dött och du är efterlevande, skickar vi ett beslut till dig om du har rätt till efterlevandepension.

Kan du få efterlevandepension utan ansökan?

Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du kan få efterlevandepension utan ansökan finns det, enligt reglerna som gäller från och med 1 november 2012, ingen begränsning i retroaktivitet.

När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född. Har du andra utbetalningar betalas de ut samtidigt som din pension….Utbetalningsdagar 2022.

Om du är född 1-15 i månaden Om du är född 16-31 i månaden
18 maj 19 maj
17 juni 20 juni
18 juli 19 juli
18 augusti 19 augusti

Share this post