Blogga

Nar kommer rakningen fran Fortum?

När kommer räkningen från Fortum?

Hur ofta du får din faktura beror på din årsförbrukning enligt följande: Under 15 000 kWh får du din faktura kvartalsvis. Mellan 15 000 – 30 000 kWh får du din faktura varannan månad. Över 30 000 kWh får du en månadsfaktura.

Vad händer om man inte betalar elräkningen?

Det är viktigt att du betalar din elräkning i tid. Om du inte betalar elräkningarna, eller är sen med din betalning, riskerar du att elbolaget stänger av din el.

Varför har man två elräkningar?

Ibland kommer frågan för att man är säker på att man betalat sin räkning, och så kommer det en påminnelse. Då har du förmodligen bara betalat den ena av dina två fakturor. Det korta svaret är att det behövs två olika avtal för att lampan ska lysa hemma hos dig, ett för elnät och ett för elhandel.

Hur gör man för att få e-faktura?

Så skaffar du e-faktura i internetbanken

  1. Logga in till internetbanken.
  2. Gå till Startsida/Betala och överföra/E-faktura/Lägg till betalningsmottagare e-faktura.
  3. Följ instruktionerna på skärmen.

När får man elräkningen?

Hur ofta och när kommer elräkningen? Fakturan kommer varje månad.

Varför får jag räkning både från Fortum och Ellevio?

Som kund hos oss får du i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Du som är elkund hos Fortum faktureras genom Energikundservice Sverige AB, ett bolag som Fortum äger och som hanterar vår fakturering.

Hur länge innan elen stängs av?

Om betalning inte sker, och socialnämnden inte heller tar på sig betalningsansvaret, avbryts elöverföringen. Det finns inte några bestämmelser som reglerar hur länge företaget kan avvakta att avbryta elöverföringen från det att treveckorsfristen har löpt ut.

Har jag dubbla elavtal?

Som kund har du därför två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elavtal, med det elhandelsbolaget som du köper el av. Om elnätsföretaget och elhandelsbolaget ingår i samma koncern får du oftast bara en faktura.

Kan man skriva ut e-faktura?

Ja, det kan du på samma sätt som du skriver ut kopior på dokument som inte hanteras som e-dokument.

Är en faktura samma som ett kvitto?

Faktura, räkning samt kvitto är samma sak så att att skicka med en faktura även om varan redan är betald är helt i sin ordning.

När kommer första elräkningen?

Hur ofta och när kommer elräkningen? Fakturan kommer varje månad. Vi skickar ut fakturorna i början av månaden och de förfaller den 28. e.

Varför två Elfakturor?

Elräkningen består av två delar därför att du betalar för två helt olika saker som behövs för att din lampa ska lysa – själva elektriciteten och elnätet som transporterar elektriciteten. Egentligen är det på samma sätt när du köper äpplen.

Share this post