Blogga

Nar maste man sluta servera alkohol?

När måste man sluta servera alkohol?

Servering av spritdrycker, vin och starköl skall normalt få fortgå mellan klockan 11.00 och 01.00 enligt 6 kap. 4 § alkohollagen, som också ger tillståndsmyndigheten möjlighet att avvika från de rekommenderade tiderna.

När på dagen får man sälja alkohol?

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Sedan den 24 december är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00.

När slutar barer sälja alkohol?

SERVERINGSTIDER Servering av alkoholdrycker får ske mellan de klock slag restaurangen har serveringstillstånd. Normaltiden är kl. 11:00-01:00. Efter serveringstidens slut får ingen alkohol serveras (gäller både gäster och personal) och efter 30 minuter ska lokalen vara utrymd på gäster.

Vilken tid på dygnet får man servera alkohol?

Får man servera alkohol innan kl 11?

Det finns vissa grundbestämmelser i alkohollagen att ta hänsyn till, exempel: alkoholservering får inte bedrivas före klockan 11.00. restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol. alkoholservering får inte ske till personer under 18 år.

När får barer sälja alkohol?

Hur länge gäller alkoholtillstånd?

Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd.

Share this post