Blogga

Vad ar Axonal polyneuropati?

Vad är Axonal polyneuropati?

Polyneuropati är en heterogen sjukdomsgrupp som medför en symmetrisk, oftast distal, funktionsnedsättning i de perifera nerverna. Ett stort antal orsaker kan ligga bakom och sjukdomsprocessen kan i varierande grad drabba myelin eller axon, motoriska eller sensoriska fibrer, respektive grova eller tunna nervfibrer.

Är polyneuropati dödligt?

Den ger ofta uttalade symtom från bland annat perifera känsel- och muskelnerver samt autonoma nerver som styr hjärtrytmen, blodtrycket och tarmarnas rörelse, samt oftast hjärtmuskeln, ögon och njurar. Sjukdomen är mycket allvarlig och enligt Socialstyrelsen lever cirka 450 svenskar med sjukdomen i dag.

Kan man drabbas av neuropati?

Personer med diabetes kan drabbas av neuropati, vilket betyder nervskador. När nerverna skadas så blir deras funktion sämre och detta kan orsaka många olika besvär. Ungefär 50% av alla med diabetes har någon grad av neuropati. Ju längre man haft diabetes och ju högre blodsocker man har, desto högre är risken för att man skall få neuropati.

Vad är perifer neuropati?

Skador på nerver som går till huden, musklerna och lederna i armar och ben kallas perifer neuropati. Detta är den vanligaste typen av neuropati. Den drabbar oftast benen och fötterna först och efter en tid drabbas även händer och armar. Många patienter beskriver att symptomen är värst nattetid.

Hur kan man behandla polyneuropatier?

För de flesta polyneuropatier finns idag ingen botande behandling. Man försöker istället med olika insatser att dämpa symtomen. Enstaka typer av ärftlig polyneuropati, till exempel skelleftesjukan eller FAP (familjär amyloidos med polyneuropati) kan förbättras med levertransplantation, men framför allt med ett nytt läkemedel.

Share this post