Blogga

Vad ar en raddningsplan?

Vad är en räddningsplan?

Gällande riskanalys, arbetsmiljöplan samt räddningsplan enligt manual som styrs enligt EN 365:2004, skall en räddningsplan finnas vid arbete på hög höjd för att säkerställa effektiv evakuering och omhändertagande av nödställda personer.

Vad är kollektivt fallskydd?

Det kan vara ett arbete med risk för fall från höjd eller ett arbete på ett tak. Gemensamma skyddsåtgärder kan vara att arbetet utförs med hjälp av ställningar, arbetsplattformar eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig. Ibland kallas de även kollektiva skydd.

Vilken kategori av skyddsutrustning tillhör fallskydd?

All fallskyddsutrustning måste vara CE-märkt, det visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i ett eller flera EU-direktiv. Fallskyddsutrustning är dessutom Kategori III-klassad. Hit räknas personlig skyddsutrustning som ska skydda mot livsfara eller allvarlig bestående skada.

Vad säger lagen om fallskydd?

Vad säger lagen? Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren skall ombesörja att ett komplett fallskyddsprogram finns på plats för personer som utför arbeten på en höjd eller ett djup av 2m eller mer där risk för fall föreligger.

Vad säger lagen personlig fallskyddsutrustning är ett krav när?

Enligt arbetsmiljöverkets arbetsföreskrifter (AFS) ansvarar arbetsgivaren för att deras personal har tillgång till rätt fallskyddsutrustning och har fått kunskap om hur den används korrekt och säkert.

Hur mäts fri höjd?

Beräkna den fria höjden Fallskyddsutrustning kräver ett visst fritt utrymme under användaren för att kunna bromsa in vid ett fall. Den fria höjden skiljer sig avsevärt mellan fallfaktor och typ av utrustning. Tillverkaren anger i manualen hur den fria höjden ska beräknas.

Var på selen skall en falldämpare fästas?

Justeranordning kopplas lämpligen till selen på bröstet. Vissa justeranordningar fungerar även som fall- dämpare. Fallskyddssystemet måste innehålla dämpande förmåga. Om inte linan/wiren/bandet i sig är tillräckligt dämpande, vilket den normalt inte är, måste en falldämpare monteras till linan.

Vilka skyddsutrustningar vid arbete med hammare?

Exempel på skyddsutrustning är arbetshandskar, andningsskydd, skyddsglasögon, hörselskydd.

När ska man använda personlig fallskyddsutrustning som t ex säkerhetssele istället för fallskydd?

När arbetet är sådant att det inte går att använda räcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Share this post