Blogga

Vad ar ett Direktbolag?

Vad är ett Direktbolag?

Bolagsrätt direktbolag vilka som får representera respektive associationsform i avtal med utomstående samt hur resultatet inom associationsformen skall fördelas mellan ägarna.

Vad är startplattan?

Genom åren har vi sålt mer än 35.000 lagerbolag. Vi stiftar fortlöpande våra nya lagerbolag (som får namnet Startplattan fram till dess att det säljs) med kontanta medel och 25.000 kronor i aktiekapital sätts således in på ett nytt bankkonto i varje bolags namn.

Hur funkar lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett ”tomt” bolag som startats upp med registrering av bland annat organisationsnummer i syfte att säljas vidare. Det ligger med andra ord vilande redan från starten för att snabbt kunna säljas till någon som behöver ett färdigt bolag.

Hur köper man ett lagerbolag?

Det som tillkommer är Bolagsverkets vanliga avgifter för att registrera aktiebolag. Du kan inte köpa ett lagerbolag utan aktiekapital, utan utöver priset för lagerbolaget och administrationsavgifterna hos Bolagsverket tillkommer även 25 000 kronor i aktiekapital.

Är det värt att köpa lagerbolag?

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att du snabbt kan starta ditt aktiebolag. Med ett lagerbolag behöver du inte vänta på Bolagsverkets registrering utan kan få ditt nya bolag redan idag.

Vad ska man tänka på när man köper lagerbolag?

Detta behöver du veta när du ska köpa lagerbolag

  1. Företagsnamn. Alla våra lagerbolag får ett namn av oss när vi bildar dem, de heter Lagerbolaget C och ett nummer, exempelvis ”Lagerbolaget C 137”.
  2. Verksamhetsbeskrivning.
  3. Ansökan om F-skatt, moms och arbetsgivare.
  4. Aktiekapital.
  5. Förbehåll.
  6. Styrelse.
  7. Firmateckning.

Hur ser ett Bankintyg ut?

Intyget ska vara i original. Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två bankanställda och innehålla deras namnförtydliganden. Det är viktigt att det tydligt framgår vilken nybildat aktiebolag bankintyget hör till.

Vad kostar det att köpa AB?

Vårt arvode är ca 2 516 kr av de 6 295 kr (inklusive allt) som vi tar för ett vanligt lagerbolag utan extra tillval. De övriga kostnaderna av de 6 295 kr är Bolagsverkets avgifter som du får betala oavsett om du köper ett lagerbolag eller startar aktiebolag själv.

Vad är Nummerbolag?

Nummerbolag/Lagerbolag (Riskklass N) Om företaget är på obestånd det vill säga i konkurs, under företagsrekonstruktion eller har utmätning (Riskklass K, O eller U)

Hur lång tid tar det att starta ett aktiebolag?

Registreringen kräver att du skriftligen beslutar att starta aktiebolaget i ett dokument som kallas stiftelseurkunden. När du har registrerat företaget är namnet skyddat i hela landet. Den genomsnittliga handläggningstiden hos Bolagsverket för att registrera ett aktiebolag är, när detta skrivs, cirka två veckor.

Share this post