Blogga

Vad ar gyllene visum?

Vad är gyllene visum?

Vad är ett gyllene visum? Gyllene visum, även känt som ett gyllene uppehållstillstånd, kan snabbt spåra portugisiskt hemvist genom utländska investeringar och öka den inhemska ekonomin. När portugisiska innehavare av gyllene visum har utfärdats erhåller ett tillfälligt uppehållstillstånd för ett år.

Kan man flytta från Tyskland till Sverige?

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel som till exempel en pension från hemlandet. Om du vill stanna i Sverige längre tid än tre månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Kan man flytta till Sverige från Italien?

Du kan flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd, men om du har familj som är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver de ansöka om uppehållskort.

Vad är gyllene pass?

Förbud mot gyllene pass… Sådana system finns i Malta, Bulgarien och Cypern och beskrivs av parlamentet som en slags ”snålskjuts”, där medlemsländerna säljer något som aldrig var avsett att bli en handelsvara.

Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd?

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla kan du ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för dig som har sökt asyl.

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Vad innehåller uppehållstillståndskortet?

Uppgifter som kortet inne­håller. Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd du har fått och hur länge ditt kort gäller. Dina individuppgifter finns också med på kortet.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Vad kostar gyllene pass?

Passen är från Malta, Bulgarien eller Cypern. De kostar mellan 8 och 20 miljoner kronor och ger ägaren rätt att bo, arbeta och placera tillgångar var som helst i EU. Fenomenet är inte så ovanligt. Den senaste tiden har flera brittiska företagare köpt pass från Malta, skriver tidningen.

Hur kan man få uppehållstillstånd i Spanien?

Du kommer att ha ett års uppehållstillstånd….Här är listan över dokument du behöver:

  1. En icke-EU/EES- eller schweizisk medborgare.
  2. Över arton (18) år gammal.
  3. Passets giltighetstid: minst ett år.
  4. Kopia av födelsebevis.
  5. Spansk privat sjukförsäkring, giltig i ett år.
  6. Läkarintyg.
  7. Polisens klareringsbrev.
  8. Ansökningsblankett.

Vad behövs för att få Residencia i Spanien?

För att kunna ansöka om residencia och få lov att stanna i landet mer än 90 dagar, behöver man kunna visa att man har en månadsinkomst på minst 400 euro/ månad som kommer in på ett spanskt bankkonto. Man måste även visa upp ett personbevis, ett hyreskontrakt, pass och NIE- nummer.

Share this post