Blogga

Vad ar portfoljforvaltare?

Vad är portföljförvaltare?

Som portföljförvaltare arbetar du vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning på en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra arbetsplatser kan vara fonder, stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning.

Vad krävs för att bli en fondförvaltare?

Normalt är att man har en akademisk examen inom ekonom. Du kan välja att läsa ekonomprogrammet, 3 år eller att läsa civilekonomprogrammet, 4år. Du ska även ha en SwedSec-licens. Utbildning till traders och fondförvaltare finns via ekonom- eller civilekonomprogrammet vid landets högskolor eller universitet.

Hur får man jobb som fondförvaltare?

Normalt har du ett par års arbetserfarenhet och en examen inom ekonomi eller till ingenjör och du har även en SwedSec-licens. Sedan 2013 finns olika Swedsec-licenser och för fondförvaltare gäller den så kallade specialistlicensen för att kunna arbeta som fondförvaltare. Här hittar du utbildningar för swedsec-licens.

Hur bli man fondförvaltare?

Vad krävs för att bli fondförvaltare?

Vad tjänar en fondförvaltare?

För en Fondförvaltare är den genomsnittliga månadslönen 77 100 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 36 800 kr och inom den privata sektorn 77 300 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 7 900 kr (11,42%) från 2019 till 2020.

Kan vem som helst bli fondförvaltare?

Vilken utbildning krävs för att bli Fondförvaltare Vad som krävs för att bli fondförvaltare varierar beroende på vilken typ av fond man vill arbeta på. Normalt har du ett par års arbetserfarenhet och en examen inom ekonomi eller till ingenjör och du har även en SwedSec-licens.

Vad gör en Fondadministratör?

Som fondadministratör kommer dina främsta arbetsuppgifter vara: kurssättning och NAV-beräkning samt övrig fondadministration som t. ex. lägga upp nya kunder i andelsägarsystemet, skicka avräkningsnotor och hantera utbetalningar ur fonderna.

Hur blir man finansiell analytiker?

För att bli finansekonom, finansanalytiker eller värdepappersmäklare ska man i allmänhet ha en ekonomisk högskoleutbildning, gärna med inriktning på finansiering/finansiell ekonomi.

Share this post