Blogga

Vad ar premiebefrielseforsakring?

Vad är premiebefrielseförsäkring?

En premiebefrielseförsäkring är en sjukförsäkring som ska betala försäkringspremien för en annan försäkring om den försäkrade blir oförmögen att arbeta.

Vad är löneskatten 2021?

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 procent i stället för egenavgifter.

Vad är en premiebefrielse?

Premiebefrielse innebär att försäkringstagarens skyldighet att betala en fortlöpande premie för den försäkrade helt eller delvis upphör utan att försäkringen i övrigt påverkas.

Vad är alternativ kap kl?

Avtal om Alternativ KAP-KL innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren i ett individuellt avtal har kommit överens om att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL inte ska gälla för arbetstagaren.

Vad ingår i tjänstepensionsförsäkring?

Dessutom innehåller tjänstepensionen viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör. Tänk på att ju högre lön du har eller ju yngre du är, desto större del av din totala pension kommer att komma från tjänstepensionen. Ta reda på hur mycket som betalas in till din tjänstepension varje månad.

Vad kostar premiebefrielse?

Premier för ITP 1

ITP 1 Kontant utbetald bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Kontant utbetald bruttolön över 7,5 inkomstbasbelopp
Ålderspension 4,5 % 30 %
Sjukpension 2021: 0,08 %* 2022: 0,025 %* 2021: 0,40 % ** 2022: 0,127 % **
Premiebefrielse 2021: 0,13 % 2022: 0,099 % 2021: 1,10 % 2022: 0,738 %

Vad är en TGL?

Tjänstegrupplivförsäkringen, som förkortas TGL, ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension. TGL har du med automatik så länge din anställning med tjänstepensionen ITP varar. Den ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension.

https://www.youtube.com/watch?v=-71y7ACnMDI

Hur mycket betalas in till ITP2?

I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK. Den innebär att din arbetsgivare varje månad betalar 2 procent av din pensionsmedförande lön i premie som du själv kan placera via valcentralen Collectum.

Hur bokföra premiebefrielse?

Du ska bokföra löneskatt på premien för pensionsförsäkringen och ev premiebefrielsen – kolla det med försäkringsbolaget. Du ska bokföra arbetsgivaravgifter för den del av sjukförsäkringspremien som skall förmånsbeskattas.

Kan man flytta ITP2?

Vill du byta bolag för din premiebestämda tjänstepension kan du göra ett omval. Det innebär att de kommande pengar som arbetsgivaren betalar in, kommer att hamna i det nya bolaget du har valt. Den förmånsbestämda tjänstepensionen går inte att flytta eller göra omval på.

Share this post