Blogga

Vad ar Sparforsakring?

Vad är Sparförsäkring?

Sparförsäkring är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller placera en större engångssumma. Du kan lyfta besparingarna när du behöver dem. Lämpar sig för nya eller erfarna sparare samt aktiva placerare.

Hur tar man ut pengar från Folksam?

Efter ett år från tecknandet är det möjligt att göra uttag (återköp) från försäkringen. Återköpsavgiften består av en administrativ avgift på 250 kronor. Vid återköp via Mina sidor är de fyra första uttagen under året avgiftsfria, se nedan.

Vad är återbäringsräntan?

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna.

När gör Folksam utbetalningar?

Den går istället tillbaka till dig som kund, bland annat som återbäring. Som kund i Folksam ömsesidig sakförsäkring är du med och delar på vinsten när det går bra för oss, och nu är det dags att dela ut återbäringen för 2021.

Vilket är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

Skillnaden är att i en kapitalförsäkring dras schablonskatten direkt från försäkringen och behöver därför inte deklareras. Schablonskatten på ett ISK betalas via deklarationen. Den redovisas dock automatiskt, så du behöver bara kolla igenom deklarationen och godkänna den precis som vanligt.

Vad är den maximala avgiften ett försäkringsföretag får ta ut vid flytt?

Avgiften ska dock högst få uppgå till ett belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp (ca 600 kronor år 2021). Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp (47 600 kronor år 2021) ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift för återköpet eller flytten.

Vilka fonder till tjänstepension?

Fonder för tjänstepension

  • Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
  • Du kan välja ur ett väl genomtänkt fondutbud med låga avgifter anpassat för ett långsiktigt sparande.
  • Våra fonder har genom åren vunnit flera utmärkelser för den avkastning som skapats.

Kan man flytta traditionell försäkring?

Har du rätt att flytta din pension? Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten.

Kan jag flytta min tjänstepension från Alecta?

Du kan flytta försäkringens pensionskapital till en annan försäkringsgivare som är godkänd i kollektiv- avtalet. Flytten gör du hos Collectum. Det tar ungefär två månader att genomföra en flytt. Alecta tar inte ut någon flyttavgift.

Vad ska man välja för sin tjänstepension?

De två sparformerna du kan välja för tjänstepensionen är traditionell försäkring och fondförsäkring. Har du inte gjort något val för din kollektivavtalade tjänstepension placeras dina pengar i en traditionell försäkring.

Share this post