Blogga

Vad ar tobakslagen?

Vad är tobakslagen?

Man får inte sälja tobaksvaror till någon under 18 år och den som står bakom disken är skyldig att förvissa sig om att kunden inte är för ung. Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter och cigarettpaket med färre än 19 cigaretter. För att få sälja tobaksvaror måste man anmäla till kommunen att man tänker göra det.

Hur kan tobak vara lagligt?

1996 Riksdagen beslutar att en åldersgräns vid inköp av tobak ska införas. 1997 En 18-årsgräns gäller vid inköp av tobak från den 1 januari. 2002 Tobakslagen skärps så att alla serveringsställen från 1 januari 2003, inte bara de med 50 sittplatser eller fler, ska ha ett eller flera områden där rökning är förbjuden.

Hur mycket tobak får man ta med sig?

Följande mängder är alltid tillåtna: 800 cigaretter. 400 cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram styck) 200 cigarrer.

Är tobak lagligt?

Tobak är en drog som är laglig i Sverige. Tobaken är kontrollerad genom Lag om tobak och liknande varor.

Vad säger lagen om rökning?

Genom lagen införs ett förbud mot rökning vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet har i första hand tillkommit för att öka tillgängligheten för personer som inte bör eller vill utsättas för tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter (prop. 2017/18:156 s. 94).

Vad är syftet med alkohol och tobakslagen?

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.

Varför är det 18 årsgräns på tobak?

Den 1 januari 1997 infördes en åldersgräns vid försäljning av tobak. Syftet med åldersgränsen är att försvåra tillgängligheten till cigaretter och snus för unga människor. Avsikten är att lagen på sikt ska bidra till att minska tobaksbruk bland ungdomar.

Är det tobak eller nikotin som är farligt?

Tobak är farligast på lång sikt. Det kan ta 25 till 35 år för de allvarligaste skadorna att utvecklas. En uppskattning är att varannan rökare dör i genomsnitt tio år i förtid. Vanliga sjukdomar är cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar.

Får man ta med lyft till Spanien?

Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller för tobaksprodukter och snus är en av de produkter som det kan vara bra att ha lite extra koll på eftersom det varierar hur mycket du får ta med dig när du reser till olika länder….Snus utomlands (se ovan för EU-länder)

Land Tillåtet mängd*
Vietnam 500g

Hur mycket pengar får man ta med sig inom EU?

Inom EU får kontant valuta fritt tas in och föras ut. En person som reser till eller från EU-området ska anmäla till tullen om hon eller han har med sig kontant valuta till ett värde av minst 10 000 euro. Obs! MAD förbjudet / utländska valutor fritt.

Vem får köpa tobak?

Åldersgräns för att köpa och sälja tobak. Tobakskonventionens parter är överens om en åldersgäns på 18 år för inköp av tobak. Dessutom får tobaksvarorna inte vara direkt tillgängliga för kunden på försäljningsställena och information om åldersgränsen ska vara väl synlig.

Är det farligt att odla tobak?

För att odla tobak krävs stora mängder giftiga bekämpningsmedel. Gifterna som används I tobaksodlingen kan orsaka cancer, andningssvårigheter, depression, skador på hörsel, syn, lever, njurar och det centrala nervsystemet.

Vad händer med rösten när man röker?

Att röka gör att du blir mer hes och gör också att det tar längre tid för besvären att försvinna. Undvik därför att röka eller att vistas i rökiga miljöer när du är hes.

När förbjöds tobaksreklam i Sverige?

Sverige förbjöd tobaksreklam på 1990-talet, men fortfarande exponeras tobaksvaror i butiker och på andra säljställen, och den exponeringen är nu tobaksbolagens viktigaste marknadsföring. Tobaksfakta vill se ett omfattande exponeringsförbud i Sverige av alla tobaksprodukter och e-cigaretter.

Vad säger lagen om snus?

14 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framgår att en styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter, rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.

Vad säger tobakslagen om rökning?

Lag (1994:98). 6 § Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2-4, 6 och 7 tillåten i delar av de lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för rökning. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart för personal.

Hur blir lungorna när man röker?

Lungblåsorna förstörs av rökning och de växer tyvärr inte tillbaka. Drabbade delar av lungorna framstår som mörka fläckar. I blodet finns det röda blodkroppar som ansvarar för att transportera runt syret i kroppen så att det hamnar där det behövs bäst. Hela kroppen behöver syre för att fungera och överleva.

Får man göra tobaksreklam i Sverige?

Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter. Däremot är det tillåtet med viss marknadsföring inne på försäljningsstället, till exempel neutral information om att du säljer tobaksvaror, varulistor och prislistor.

Får man rea ut cigaretter?

Marknadsföring och reklam är förbjudet Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Är det olagligt att langa tobak?

Fakta om försäljning till och av minderåriga Enligt den svenska tobakslagen är det förbjudet att sälja eller överlåta tobak till barn under 18 år. Det är inte heller tillåtet att sälja cigaretter styckvis eller dela ut dem som gratisprover. Det måste vara minst 19 cigaretter i de paket som säljs.

Får man rea ut snus?

Tänk på att huvudregeln är att reklam och marknadsföring för tobaksvaror till konsumenter inte är tillåten.

Share this post