Blogga

Vad ar VOBB?

Vad är VOBB?

Vabba är när du avstår från arbete för att vara hemma och vårda ett sjukt barn och får ersättning från Försäkringskassan. Vobba innebär att du jobbar hemifrån och samtidigt tar hand om sjuka barn. När du vobbar kan du inte få ersättning från Försäkringskassan.

Kan jag Vabba på dagen och jobba på kvällen?

Ja, du kan vabba under dagen då din sambo arbetar natt/kväll.

Vad innebär vård av barn?

Vård av barn (vab) är när en förälder stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen föräldern får när hen vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Hur beräknas vab?

Ersättningen är 80% av din ordinarie inkomst, men upp till en viss maxgräns. Om du vabbar på grund av att ditt barns förskola eller skola är stängd till följd av coronapandemin blir ersättningen ca 90% av ersättningen när barnet är sjuk. Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad.

Är det lagligt att Vobba?

Att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt, arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba. Vobbandet får inte gå ut över barnet så om du känner dig pressad att vobba, kan det vara en varningssignal. Du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba.

Vem får ta vård av barn?

Bara en förälder i taget kan vabba. Det finns ett undantag – om ett barn måste vara på sjukhus och det andra vara hemma med ett sjukt barn. För att kunna dela upp det på smidigast sätt finns det möjlighet att turas om att vabba, eller vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procent av en dag.

Hur mycket är vab ersättningen?

Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Vad är Arbetsdagsavdrag?

Avdrag vid ledighet utan lön Vid ledighet i högst 5 arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4.6 procent av den fasta lönen per månad. Vid ledighet som omfattar 6 arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3.3 procent av den fasta lönen per månad.

Vad är vård av barn?

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Kan du få ersättning för VAB för barn?

Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv.

Har båda föräldrarna rätt till ersättning för ditt barn?

När barnet är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar. Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande. Det ska innehålla en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

Share this post